Problémy s dopravou trápí České Švýcarsko dlouhodobě, rok od roku se stupňují. „Všichni jsme tak nějak tušili nebo spíš věděli, že tu problém s dopravou je. Ale nikdo jej neuměl kvantifikovat,“ vysvětluje mluvčí správy národního parku Tomáš Salov, proč se dohodli na spolupráci s dopravní fakultou ČVUT.

Týmy univerzity projely národní park po vybrané trase v jeden den celkem třikrát – ráno, v poledne a večer. Během všech tří jízd napočítaly téměř deset tisíc parkujících aut. „Z toho jen polovina jich byla na místech vyhrazených pro parkování,“ přibližuje výsledky průzkumu jíří Zeisek z ČVUT. Loňská sezona přitom patřila k těm slabším. Kvůli covidu totiž dorazilo po mnoha letech nepřetržitého růstu počtu návštěvníků výrazně méně lidí. „Je tak možné předpokládat, že za běžné situace bude situace ještě horší. Jaká, to nyní budeme dopočítávat,“ dodává dopravní odborník. Podobný projekt by se měl uskutečnit i v saské části unikátního pískovcového území v Národním parku Saské Švýcarsko.

Labské údolí zasypal na přelomu ledna a února sníh.
OBRAZEM: Sníh pokryl vrcholky Českého i Saského Švýcarska

Průzkum se týkal především dopravy v klidu, tedy zaparkovaných aut. Posuzovány byly i vybrané významné dopravní uzly, ve kterých dochází ke křížení různých typů dopravy, průzkum se v jedné části zaměřil využívání veřejné hromadné dopravy. Výsledky průzkumu nyní má Správa Národního parku České Švýcarsko k dispozici ve formě závěrečné zprávy z prosince loňského roku.

„Sezonní dopravní zátěž celého regionu Českého Švýcarska vyvolaná především individuální turistickou dopravou představuje dlouhodobý problém jak pro obce, tak i pro ochranu přírody. Řešení tohoto fenoménu současně zdaleka přesahuje možnosti i kompetence samotné státní ochrany přírody, naopak vyžaduje úzkou spolupráci mnoha aktérů v regionu,“ říká ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Hřenské soutěsky. Ilustrační foto.
Soutěsky v Českém Švýcarsku loni drtil covid. Hřensko počítá milionové ztráty

Průzkum se zabýval i veřejnou dopravou, ČVUT se podařilo s krajským úřadem domluvit nasazení autobusů se sčítacími rámy. Ty umí přesně určit, kde kolik cestujících nastoupí a kde jich kolik vystoupí. Například v úseku mezi Děčínem a Mezní Loukou se průměrná obsazenost pohybovala okolo 80 procent, dál na Krásnou Lípu jen okolo 30 procent. Může tomu tak být ze dvou důvodů. Jednak kvůli nižší návštěvnosti regionu a jednak v tom může hrát roli i takt autobusů, které do Hřenska loni začaly jezdit během sezony přes den i v půlhodinovém taktu.

Výsledky dopravního průzkumu neposlouží jen samotné správě národního parku. Při zpracování územní studie je využije Ústecký kraj. Problematika sezonní dopravy v okolí Národního parku České Švýcarsko tak bude promítnuta i do územně plánovací dokumentace přesahující rámec jednotlivých obcí regionu. Posloužit mohou i okolním obcím při přípravě jejich územních plánů.