Pokutu 150 tisíc korun od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dostala papírna Apis v České Kamenici. Podle inspektorů spalovala topný olej s vysokým obsahem síry.

Spalováním nepovoleného paliva papírna porušila podmínky integrovaného povolení, konstatovali inspektoři z ČIŽP v Ústí nad Labem.

„Toto palivo převzala od dodavatele a spalovala ho ve svém zařízení i přesto, že v dokladech o prodeji bylo výslovně uvedeno, že se jedná o těžký topný olej s obsahem síry nad jedno procento. Tedy větším než povoluje příslušná legislativa,“ řekl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem Jaroslav Vacek.

Papírna používá topný olej v kotelně, kde vyrábí technologickou páru pro výrobu papíru. Podle inspekce životního prostředí musela firma vědět, že spaluje těžký topný olej, který nesplňuje legislativní parametry. I přesto se pokuta nachází při dolní hranici. Maximální pokuta je totiž mnohonásobně vyšší.

„Subjekt byl pokutován za porušení zákona o integrované prevenci. Za porušení tohoto zákona je možné uložit pokutu do maximální výše 10 milionů korun,“ upřesnila mluvčí ČIŽP Jana Novotná.

ŠPATNÝ CERTIFIKÁT?

Jednatel českokamenické papírny Apis se ale všem nařčením brání a společnost se proti pokutě od inspekce už odvolala.

„Nevěděli jsme o tom, že palivo nesplňuje podmínky. Dodali nám ho s jiným certifikátem a my jsme si toho nevšimli. Pak se stalo, že k nám přišli na kontrolu a udělili nám pokutu,“ vysvětlil Deníku jednatel papírny Martin Červinka s tím, že o pokutě nyní bude rozhodovat ministerstvo životního prostředí.

Co jsou těžké topné oleje?
Těžké topné oleje zpočátku představovaly atmosférický destilační zbytek (mazut) vroucí zhruba nad 350°C. Obsah síry v tomto produktu byl plně závislý na druhu zpracovávané ropy. V případě ruské ropy se tato hodnota pohybovala v oblasti nad 3 % m/m. S rozvojem dalších rafinérských technologií a prohlubováním zpracování ropy představovaly těžké topné oleje stále složitější směs různých atmosférických i vakuových frakcí namíchaných tak, aby výsledný produkt vyhovoval požadavkům. Zdroj: petroleum.cz