„V koruně byly objeveny plodnice dřevokazné houby troudnatce pásovaného, napadené větve byly průběžně odstraňovány, ale dalšímu postupu infekce se zabránit nepodařilo. Na odřezaných větvích bylo navíc zjištěno podhoubí dalších patogenů a v hlavním větvení bezpečnostně významná dutina,“ vysvětlil Přemysl Brzák, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Varnsdorf. Strom kvůli dalšímu rozsáhlému napadení hrozí vyvrácením a riziko ohrožení frekventované ulice je příliš velké. Ke kácení stromu by mělo dojít během března, na jeho místě město nechá vysadit lípu.