Vlastním očím nechtěla věřit řada děčínských zastupitelů, když viděla stav střechy děčínského plaveckého areálu před její opravou. Někteří z nich poté začali mluvit o trestních oznámeních. Stavební firma Syner, která halu stavěla, ale veškerá pochybení odmítá.

Hnijící nebo dokonce opálené trámy, údajně špatně zvolená krytina haly, nahrazování dražších materiálů levnějšími, špatně odvedená řemeslná práce. To vše viděli na fotografiích minulý týden na svém jednání děčínští zastupitelé. A s nimi i několik desítek lidí přímo v sále.

Hlavním problémem plavecké haly byla špatná parozábrana, kvůli které se následně začala rozpadat izolace přímo pod střechou a začala propadávat do bazénu. Kvůli přístupu vlhkosti ke krovům také začaly hnít trámy a v jednu chvíli hrozilo, že bude nutné plaveckou halu kvůli bezpečnosti uzavřít.

„Závěr znaleckého posudku zněl: Střecha z důvodu nedodržení stavební dokumentace a materiálového složení neplní funkci ochrany proti povětrnostním vlivům a není v souladu se stavebními předpisy a navíc ohrožuje životnost celé střešní konstrukce. Říká nám to vlastně, že nebylo nic dodrženo," předčítal zastupitelům ze znaleckého posudku zastupitel Václav Němeček, který na jednání zastupitelstva posudek přinesl.

Na fotografiích v posudku jsou dokonce vidět nosné trámy, které během pokládky asfaltové střechy zahořely. Na jiných místech střechy se pak držela voda.
Stavební firma Syner dlouhodobě odmítá jakékoliv pochybení.

„Nejsme si vědomi žádného zanedbání technologických postupů, projekční řešení bazénu i použité technologie byly provedeny dle normových požadavků a v odpovídající technické úrovni," uvedl mluvčí Syneru Ondřej Paclt.

Poprvé viděla šokující fotky také primátorka Děčína.

„Věděla jsem, s čím pan Němeček na zastupitelstvo jde. Ale neviděla jsem ty obrázky. Takže mne to jako každého jiného občana tohoto města šokovalo," neskrývala po jednání zastupitelstva překvapení Marie Blažková.

Posudek přitom vznikl již před pěti lety, tedy necelých deset let od dokončení stavby plavecké haly.

„Deset let, to je nový bazén. Kdyby takhle stavěli zámek, tak by už dávno spadnul," rozčiloval se na jednání sociálnědemokratický zastupitel Němeček.

Neúspěšná dohoda

Děčín se snažil před několika lety dohodnout na úhradě nákladů za opravu střechy. Jenže neúspěšně. Nakonec nešel ani do soudního sporu, protože by musel zaplatit vysoký soudní poplatek 800 tisíc korun a navíc bez jistého výsledku.

„Dílo bylo v průběhu výstavby investorem dozorováno a v závěru ho převzal bez připomínek k této problematice. Na závadu investor upozornil až v roce 2010, tj. šest let po vypršení záručních lhůt," má jasno prostřednictvím svého mluvčího Paclta Syner.

Podle Němečka tehdy mělo vedení města podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podvod. Jenomže i v tomto případě Děčín promeškal všechny lhůty, k promlčení případného trestného činu totiž došlo již před dvěma lety.

„Do této neskutečné kauzy by měly vstoupit orgány, které na rozdíl od nás nebudou jen konstatovat, ale budou moci konat. Já si myslím, že smyslem prezentace Václava Němečka je, aby byli hnáni odpovědní, to znamená fyzické i právnické osoby k odpovědnosti," podpořil Němečka Vladislav Raška.

Právník je skeptický

Městský právník je ale k podobnému řešení skeptický.

„Pokud budu uvažovat o jakékoliv trestní odpovědnosti, tak se váže na lhůty. V trestním řízení se nepočítá lhůta od doby, kdy jste se dozvěděli o škodě, ale od té doby, kdy ta škoda vznikla," řekl zastupitelům Narcis Tomášek.

Problémem ale je, že se děčínský magistrát v případném sporu nemá o co opřít. Ztratil se stavební deník, k dohledání není ani jedna kopie stavební dokumentace. Tu na magistrátu prý zničila voda. Zničená má být i ta, kterou měla stavební firma.

Stavební dozor

„Projektovou dokumentaci měly obě strany, tj. město i zhotovitel, naše byla nenávratně poškozena technickou havárií v archivu," tvrdí Paclt.

Není tak možné dohledat, kdo měl za město nad stavbou vykonávat stavební dozor a být tak za problémy zodpovědný.

Plaveckou halou a především její střechou by se měl v nejbližší době zabývat kontrolní výbor děčínského zastupitelstva.