Podmokelská knihovna v Děčíně již čtyři roky zeje prázdnotou. V září 2012 totiž začali čtenáři chodit do nové knihovny, kterou město nechalo postavit na druhém břehu Labe. Od té doby budova, která byla jako jedna z mála v Československu postavena pro knihovnické účely, čeká na své využití. Funguje tu pouze malá pobočka knihovny, a to na bývalém dětském oddělení.

V budově se nyní nekonají téměř žádné akce. Výjimkou byla výstava soutěžních prací architektonické soutěže na podobu Podmokel. Právě jako výstavní prostor by mohla být v budoucnu využita rozlehlá hlavní půjčovna v přízemí.

„Chceme vrátit život do jednoho z kulturních a duchovních center města a rozvinout jeho potenciál spočívající v tradici a velmi kvalitní architektuře. Koncept a program galerie bychom chtěli zaměřit na prezentaci výtvarného umění a literatury," přibližuje Otto Chmelík.

Iniciátoři přitom nechápou slovo galerie pouze jako výstavní prostor, ale mnohem šířeji. Svůj prostor by zde mohli najít i spisovatelé nebo básníci například při autorských čtení Jedním z iniciátorů Galerie Biblio je totiž děčínský básník a nositel prestižní ceny Magnesia Litera Radek Fridrich.

„Bývalá knihovna by měla zůstat otevřeným veřejným prostorem sloužícím mnoha účelům. Město například potřebuje místo, kde bude moci debatovat s lidmi a představovat jim své vize. Například návrhy z architektonických soutěží," říká Chmelík.

Podle jeho názoru je důležité, aby nebyly tyto prostory závislé na provozní době magistrátu. Mohla by pak sloužit i jako místo pro setkávání lidí.

Své zázemí by v bývalé knihovně mohl najít například také městský architekt, kterého by ještě letos chtělo vedení města vybrat.

Děčínský magistrát zatím jasno o využití bývalé knihovny nemá. V jejích některých částech by mohli najít útočiště úředníci, kteří by se sem přestěhovali z jiných budov.

„Zatím ale není jasně rozhodnuto, jak kterou část budovy využijeme," uvedl mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

Velký sál, který je ve druhém patře, by pak v budoucnu mohl být upraven pro potřeby zasedání městského zastupitelstva, které se schází na Střelnici.

Knihovna v PodmoklechBudova městské knihovny je součástí moderního komplexu veřejných budov spolu s magistrátem, bývalou spořitelnou a někdejší hasičskou zbrojnicí. Celý areál byl postaven v letech 1929-1932. Autorem projektu je vídeňský architekt a podmokelský rodák Rudolf Perthen (1884-1941), stavbu provedl místní stavitel Wilhelm Weber (1876-1942). Samotná knihovna byla postavena jako druhá účelová budova pro městskou knihovnu v Československu po pražské knihovně na Mariánském náměstí. První patro využívalo rovněž městské muzeum.