Ocenit své nejvýznamnější historické osobnosti se rozhodla dvě města na Děčínsku. Krásná Lípa přejmenovala ulici, která doposud nesla jméno Bedřicha Smetany, na Dittrichovu. V České Kamenici pak mají nově Park Franze Preidla. Oba dva muže spojuje nejen obor, tedy textilnictví, ale také mecenášství, kterým přispěli k rozkvětu svých měst.

V Krásné Lípě už má svou ulici místní občan August Stradal, významný hudebník působící ve Vídni nebo u Franze Liszta, či výtvarník August Frind. Na největší mecenáše regionu Dittrichovy ale taková upomínka v Lípě zatím nebyla. To je ale už minulostí, nově nese jméno této rodiny bývalá Smetanova ulice.

„Tato průmyslnická rodina se zasloužila o zásadní rozvoj města. Zůstaly tady po ní stavby, které využíváme dodnes. Nebýt hrobky, neměla by ve městě žádnou jinou připomínku,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář s tím, že jde o výraz úcty a poděkování rodině Dittrichů. Jméno mecenášů ponese také krásnolipský městský park, jehož vznik tato průmyslnická rodina financovala. Dittrichova ulice tak symbolicky povede do Dittrichova parku, ve kterém je Dittrichova hrobka.

Pro přejmenování byla bývalá Smetanova vhodná i proto, že zde žije minimum lidí a jsou zde pouze dvě firmy. Nevznikly tak velké problémy s výměnou dokladů.

Dittrichové spolu s další významnou rodinou Hielle, se kterou měli společný textilní podnik, nechali v Krásné Lípě postavit například městský sirotčinec nebo nemocnici, městu věnovali pozemky na park a hřbitov nebo se finančně podíleli na vybudování vodovodu. Postavili si také vily, které byly ozdobou města. Do dnešních dnů se zachoval nedaleko sportovního areálu pouze dům rodiny Hielle.

V roce 1857 Dittrichové zakoupili zkrachovalou přádelnu a tkalcovnu v městečku Žyrardów v Polském království, kde se svým obchodním partnerem Carlem Hiellem a později i synem Carlem vybudovali půl století před Tomášem Baťou stejně komplexně pojatý prosperující podnik a město.

O pojmenování části města jednali také českokameničtí zastupitelé. Ti rozhodli o tom, že park u Mariánské kaple ponese jméno významného průmyslníka a mecenáše Franze Preidla. „To, co znamenal Škoda pro Plzeň, Lanna pro České Budějovice, Dittrich pro Krásnou Lípu, to představoval Franz Preidl pro naše město,“ přiblížil důvody k pojmenování bezejmenného parku starosta Jan Papajanovský. Také v českokamenickém parku je hrobka továrnické rodiny, která výrazně přispěla k rozvoji města.

Osud Franze Preidla, který byl i kamenickým starostou, je spojen především s Rabštejnským údolím, kde vybudoval své textilní impérium a jehož jméno si dal i do názvu firmy. Vydělané peníze ale nevyužíval jen k růstu své společnosti. Přímo v Kamenici postavil za 30 tisíc zlatých chudobinec, škola v rodné Lísce jej vyšla na deset tisíc. Více než 60 tisíc pak věnoval na obnovu Mariánské kaple. Pro představu – v roce 1883 bylo možné koupit za 20 zlatých metrák mouky.