Významného jubilea se dožila obyvatelka Domova pro seniory v Děčíně, Marie Sýkorová, která 16. června oslavila fantastických 100 let. Narozeniny samozřejmě nebyly opomenuty. Kromě nejbližších známých a personálu Domova přijeli paní Marii popřát i významní hosté. V prvé řadě primátor Vladislav Raška, dále ředitel CSS Děčín Petr Maršoun, vedoucí Domova Alexandra Petrů a zástupci Magistrátu i Okresní zprávy sociálního zabezpečení, kteří předali i osobní dopis od ministra sociálních věcí. A recept oslavenkyně na dlouhý život? Ten nejjednodušší, který všichni známe – hodně pohybu.