Přerušení prací potrvá od dubna do června. A to kvůli ochraně živočichů.

„Jaro je obdobím zrodu nového života a to se týká i ryb a populace dalších vodních tvorů. Potřebují klid,“ zdůvodnil požadavek Ladislav Němec z litoměřické správy CHKO České středohoří.

Inkriminovaný, asi šest set padesát metrů dlouhý úsek Jílovského potoka kdysi spadal pod děčínskou správu Labských pískovců.

Střevle potoční

„Jde o místo, kde se vyskytuje například střevle potoční, která patří mezi ohrožené druhy,“ připomněl děčínský ochránce přírody Petr Bauer.
Povodí Ohře před dvěma roky přikročilo v Modré k budování protipovodňových opatření.

„Jde o systémovou ochranu nemovitostí v sousedství vodního toku. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhnou skoro sedmnáct milionů korun. Letošní práce v objemu zhruba dvou milionů skončí v srpnu a to právě kvůli požadovanému přerušení stavby,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.
Do konce letošních prázdnin potrvají i stavební práce, které směřují k zabezpečení dna koryta Jílovského potoka po jeho vymletí podél opěrných zdí při loňské povodni.

Jílovský potok
Stavební práce v Modré budou na tři měsíce přerušeny.
Probíhá tady stavba protipovodňových opatření.
Celkové náklady na tuto stavbu dosáhnou skoro sedmnáct milionů korun.

„Další stavby na Jílovském potoce z důvodu odstraňování povodňových škod budou přijdou na řadu v období let 2012 až 2013. Předpokládáme tam celkové náklady ve výši okolo sedmnácti milionů korun,“ dal Jan Svejkovský.

Zatímco pro vodohospodáře i samotné obyvatele zaplavovaných lokalit jsou protipovodňová opatření důležitými investicemi, regulace vodních toků nejsou vždy změnou, kterou by vždy vítali rybáři.

„Je to zásah do přirozeného prostředí. Například Jílovský potok je jednou z mála dochovaných pstruhových vod na severu Čech, respektive v oblasti Děčínska. Jakákoli nová stavba tam mění životní podmínky a rybám se tam už potom tolik nedaří,“ poznamenal hospodář ústecké krajské organizace Českého rybářského svazu Tomáš Kava.

Loňské povodně

Loňské povodňové škody na tocích spravovaných Povodím Ohře dosáhly na Děčínsku a Liberecku asi čtyřsetmilionové výše.

„Odstraňování těchto následků potrvá ještě několik několik následujících let podle našich finančních možností pořadí důležitosti. Způsobené škody se týkají zejména poničených opevnění koryt vodních toků,“ dodal mluvčí Povodí Ohře.