Při realizaci si úpravy ale nakonec vyžádaly více práce, a proto se opravy protáhnou i do dalšího měsíce. Rekonstrukce začala v první polovině měsíce srpna a komplexní úpravou prochází oddělení bývalé gynekologie a také probíhají stavební práce v prostorách současného oddělení chirurgie.