Poslední týdny zbývají do dokončení rekonstrukce jižního křídla děčínského zámku. Opravy zámku byly zahájeny na počátku 90. let minulého století po odchodu sovětské armády. Na značné devastaci se ale podepsali všechny armády, které se na skále nad Děčínem v průběhu téměř šedesáti let vystřídaly.

Ještě před několika měsíci připomínalo jižní křídlo dům těsně před zhroucením.

„Staveniště ještě připomínají především chodby. Ale některé komnaty jsou již téměř hotové. Jsou v nich nové dřevěné podlahy a kachlová kamna. Počítáme, že do konce letošního roku by mělo být vše po stavební stránce hotovo,” říká ředitelka zámku Iveta Krupičková.

Během rekonstrukcí vystoupila v některých zámeckých komnatách velmi cenná výmalba se zajímavými vzory. V jiné zase historici objevili základy koupelnového bazénu.

Odchodem zedníků ale práce pro zámeckou správu nekončí.

„Rádi bychom vybavili rekonstruované místnosti původním nábytkem. To se nám ale asi bohužel nepodaří. Zatím se nám podařilo získat historický mobiliář alespoň do některých místností,” pokračuje Krupičková. Po dokončení rekonstrukce by se mělo jižní křídlo částečně zapojit do prohlídkového okruhu. První návštěvníci by si mohli prohlédnout nové prostory již na jaře příštího roku a součástí plnohodnotného okruhu by se mělo jižní křídlo stát v následujících měsících.

Rekonstrukcí prochází také největší zámecká místnost - bývalá zámecká knihovna. V té si později vojáci zřídili tělocvičnu, ve které nechyběl ani koš na basketbal.

„Knihovna zde již bohužel nebude. Přesto jsme se snažili o citlivou rekonstrukci. Myslím si, že by se tento sál mohl stát velmi atraktivním k pořádání nejrůznějších společenských událostí. Třeba menších reprezentativních plesů. Navíc je možné propojit nový sál s Rohovým sálem a Modrým sálem, o které je již nyní velký zájem. Navíc v přízemí bude k dispozici gastronomické zázemí,” nastiňuje plány s využitím nových prostor ředitelka děčínského zámku.

Zatím poslední etapa rekonstrukce děčínského zámku, která probíhá v rámci integrovaného plánu rozvoje města, byla zahájena v únoru loňského roku a nejzazším termínem pro dokončení rekonstrukce jižního křídla je únor 2012. Z evropských peněz se Děčínu podařilo získat na rekonstrukci téměř 150 milionů z evropských fondů. Po jejím dokončení by měla být téměř hotova rekonstrukce zámecké budovy. Na opravu ale bude čeká ještě například nádvoří a vinné sklepy pod nádvořím, Dlouhá jízda a Růžová zahrada s glorietem nebo zahradnický domek. Rekonstrukce nádvoří a sklepů si vyžádá přibližně dvacet milionů korun.