„Staveniště jsme předali 12. dubna po vysoutěžení zhotovitele, podpisu smlouvy. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí a všechna potřebná výkopová povolení,“ vysvětlil mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že se jedná o standardní postup při podobných opravách vodárenského potrubí.

Vodárny původně počítaly s tím, že budou s výměnou téměř 230 metrů vodovodu a kanalizace hotové do konce července. Už v průběhu stavby bylo zřejmé, že se termín nepodaří dodržet, přestože se původní dvouměsíční skluz průběžně zkracoval.

Podle Hladíka nebylo možné dodržet původní termín kvůli kolizi nové kanalizace s telekomunikačními kabely a plynovodem. Kvůli podloží bylo také nutné přeložit vodovod.

„Svou roli sehrála i blízkost památkově chráněných objektů, které vyžadují pečlivější zabezpečení výkopů, a komplikace způsobovalo i velké množství přečerpávaných splašků,“ doplnil Jiří Hladík.

Termín dokončení vodárenské části kompletní opravy Smetanovy ulice se tak o čtvrt roku prodlouží. Pokud opravdu bude trvat výměna vodovodu a kanalizace pro 250 lidí až do konce října, přinese to České Kamenici nemalé problémy. Město se totiž může pustit do povrchových úprav nebo výměny lamp veřejného osvětlení teprve ve chvíli, kdy budou hotové všechny inženýrské sítě. Investice města by měly zabrat dva až tři měsíce.

„Pokud opravdu bude SVS hotová až na konci října, my bychom naši část rekonstrukce letos nejspíše nezahájili a přesunuli bychom ji do dalšího roku. Abychom to stihli ještě letos, musely by vodárny být hotové nejpozději do konce září,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Přesunutí do příštího roku by ale znamenalo komplikace s dalšími plánovanými rekonstrukcemi. Příští rok na jaře totiž chtěla Česká Kamenice opravovat Nerudovu ulici, která je spojnicí mezi historickým náměstím a turisty vyhledávanou poutní kaplí Narození Panny Marie. S její opravou by v takovém případě muselo město začít až v létě. Pokud by ji rozkopalo zároveň se Smetanovou, byly by neprůjezdné dvě ze čtyř ulic vedoucích z náměstí.

Pakliže nakonec na zimní přestávku v rekonstrukci Smetanovy ulice skutečně dojde, nemusí se místní bát, že bude přes celou zimu neprůjezdná. Město by ji nechalo na náklady SVS provizorně zprůjezdnit.