Objízdná trasa vede po provizorní cestě okolo bývalého hotelu a doprava na ní je řízena semafory. Uzavírka omezuje také městskou autobusovou dopravu. Spoje nemohou zajíždět až do Maxiček, končí tak ve stanici Zotavovna, která dočasně slouží jako točna. Oprava propustku by měla být hotová do poloviny listopadu letošního roku.