Mnohokrát odkládaná oprava železničního mostu přes Labe v Děčíně začala. Stát bude přibližně 80 milionů korun, velkou část zaplatí Evropská unie.

„Do konce roku 2012 budou zahájeny přípravné práce pro výrobu ocelové konstrukce mostu, včetně protikorozní ochrany. Zároveň bude zřízeno staveniště v blízkosti mostu," uvedl Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty, která je investorem rekonstrukce mostu.

Při té bude kompletně vyměněna ocelová konstrukce části mostu vedoucí přes Labe. Kvůli výměně bude nutné uzavřít od poloviny srpna do října na půl druhého měsíce železniční spojení mezi děčínským hlavním a východním nádražím.

Po celou dobu nahradí vlaky jedoucí ve směru na Českou Lípu a na Šluknovsko mezi dvěma děčínskými nádražími náhradní autobusová doprava.

„Dále proběhne sanace pilířů a částí opěr, vrtání mikropilot, betonáž nových úložných prahů opěr a po dalších technologických postupech dojde k uložení nové ocelové mostní konstrukce, která bude kombinací příčných a podélných zásunů jednotlivých mostních polí. Následovat bude zaštěrkování a zřízení nového železničního svršku, dokončení úprav železničního tělesa a podbití do požadované výšky," doplnil Halla.

Nový most.