Rodina Dittrich patřila v 19. století k nejvýznamnějším průmyslnickým rodům na severu Čech. Její význam pro rozvoj Krásné Lípy ode dneška připomíná výstava. Spolek Omnium zároveň začal s opravou unikátní rodinné hrobky. Prozatím jsou na programu záchranné práce a podepření stavby. Po desítkách let nezájmu a chátrání je totiž v žalostném stavu.

Na podepření padlo přibližně 70 kubíků dřeva z městských lesů. „Máme připravenou dokumentaci i finance. Vyskytly se ale problémy s klenbou, proto se u hrobky v nejbližší době sejdeme se statikem a památkáři, abychom si ujasnili, zda můžeme s ohledem na bezpečnost postupovat podle našeho projektu. Rádi bychom začali co nejdříve,“ řekl Jakub Děd, šéf spolku Omnium, který loni získal po mnoha letech snah památkově chráněnou hrobku od státu. Jen zajištění statiky památky a vybudování střechy vyjde na jeden milion korun. Další miliony si pak vyžádá kompletní oprava objektu.

„Ten rozpočet je tak velký, že to zatím neřešíme. Musíme postupovat krok po kroku. Nejprve musíme hrobku zabezpečit a upravit klenbu, teprve poté se můžeme pustit do dalších oprav,“ doplnil Děd.

Hrobky si cení především památkáři. Navrhl ji na konci 80. let 19. století význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff. „Od Raschdorffa, který byl německým císařským architektem, se zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi,“ přibližuje významnost hrobky v Krásné Lípě Tomáš Brož z Národního památkového ústavu.

Dittrichova hrobka je unikátní nejen svým autorem, ale také technickým řešením. Stavba byla například zateplená korkem nebo asfaltem. Nedaleko ní pak stojí menší budova s komínem – kotelna pro vytápění hrobky. Ta vytvářela potřebné klima pro ostatky.

Význam rodiny Dittrichů výrazně přesahoval severní Čechy, prosadili se také například v sousedním Polsku. Pro Krásnou Lípu byl jejich přínos zásadní. „Plody celoživotní práce rodiny Dittrich zůstávají někde viditelné, někde naplněné novým využitím,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Dittrichové spolu s další významnou rodinou Hielle nechali postavit například městský sirotčinec nebo nemocnici, městu věnovali pozemky na park a hřbitov nebo se finančně podíleli na vybudování vodovodu. Postavili si také vily, které byly ozdobou města. Do dnešních dnů se zachoval nedaleko sportovního areálu pouze dům rodiny Hielle.

„Tyto rodiny financovaly prakticky všechny společensky významné stavby v Krásné Lípě,“ vysvětlil Jan Kolář.

A právě přiblížit význam těchto rodin má výstava, která dnes začne v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Na více než deseti panelech se budou moci její návštěvníci seznámit s rodinami Dittrich a Hielle coby důležitými průmyslníky, kteří podnikali v celé Evropě. Výstava bude otevřena do 10. května, následně pak ještě 18., 19., 25. a 26. května.