Cvičitelky děti zabaví, rozhýbou a snad
v nich také vzbudí zájem 
o sport.

Jako první sportovní družiny vyzkouší žáci prvního stupně Základní školy Ostrovní ve Štětí. Do konce měsíce se připojí i Základní škola Havlíčkova v Litoměřicích 
a Základní škola Jitřní v Ústí nad Labem. Družina se otevře i v Děčíně, zapojit by se následně měly další školy v Ústeckém kraji.

„Družiny budou atraktivní, zajímavé, hravé a pestré. Nemají propagovat jen jeden sport, jedná se spíš o všeobecnou sportovní a pohybovou přípravu. Něčím takovým by mělo v dnešní době projít každé dítě," řekl ředitel ZŠ Ostrovní ve Štětí Václav Hladík.

Cvičení bude probíhat třikrát týdně po vyučování. Devadesátiminutový program povedou zkušení tělocvikářia trenéři ve spolupráci s učiteli.

„Děti si vyzkouší spoustu rozmanitých stanovišť a několik sportovních disciplín. Sportovat se bude v tělocvičnách, na víceúčelovém hřišti při Základní škole Ostrovní, na dopravním hřišti, v areálu Klubu veslařů nebo přímo 
v Národním olympijském centru v Račicích," popsala učitelka ze ZŠ Ostrovní Alena Francová.

Tělo si děti zpevní hlavně při lehké atletice a gymnastice.

„Chceme, aby uměly udělat kotoul, hodit míčem nebo skočit. Budou závodit na různých opičích drahách a vyzkouší si to, na co není v běžných hodinách tělocviku prostor," přiblížil Michal Kurfirst z Národního olympijského centra vodních sportů.

Děti se v průběhu školního roku setkají se svými sportovními vzory, dozví se spoustu zajímavostí ze sportovního prostředí i o myšlenkách fair play.

Zájemci se budou moci zúčastnit jednodenních víkendových soustředění.

Projekt pomůže i zaměstnaným rodičům. „Ze školy budou děti odcházet kolem čtvrté hodiny, rodiče tedy nemusí zařizovat odpolední hlídání," doplnil Kurfirst.

S myšlenkou založit sportovní družiny přišla bývalá olympionička v běhu na lyžích Květa Jeriová Pecková.

„Tělesná zdatnost dětí klesá, objevují se u nich různá zdravotní omezení a vadné držení těla. Družiny jim umožní aktivní trávení volného času 
a snad také přivedou více dětí ke sportu," věří Pecková.

Sportovní družiny jsou zatím pilotním projektem Labe arény. Během následujících dvou let chtějí organizátoři vytvořit metodiky, které usnadní rozšíření projektu do dalších měst na řekách Ústeckého kraje.

„Družiny vznikají na základě dohody s daným městem, místním klubem vodních sportů, základní školou a Národním olympijským centrem. Postupně tak vznikne Sportregion Labe," vysvětlil Kurfirst. Součástí Sportregionu je také Hoštka, Roudnice n/L, Lovosice, Bílina, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Louny, Most a Žatec.