V de­sítkách rodinných domků, které budou stát v jílovské místní části Kamenná, zřejmě jejich stavebníci nebudou muset počítat se zabudováním takzvaných požárních hlásičů. Ani přemýšlet o tom, kam umístit hasicí přístroje. Podobné povinnosti, kterou nařizuje takzvaná protipožární vyhláška platná od července loňského roku, se možná zbaví i lidé, kteří se chystají stavět další nové rodinné domy. Veřejný ochránce práv totiž předložil ústavnímu soudu návrh na zrušení zmíněné vyhlášky.

„Stanovení povinnosti pořídit do nových domů hasicí přístroje není odůvodněné a pouze přispívá k zájmům těch osob, které budou mít z takto uložené povinnosti finanční profit,“ tvrdí Otakar Motejl v odůvodnění svého návrhu na zrušení vyhlášky. Podle ombudsmanova zmíněná právní norma odkazuje na veřejný zájem, za nímž se ale ve skutečnosti skrývají soukromé majetkové zájmy prodejců a servisů takových prostředků.

„Máme krbová kamna a to je vždy určité riziko možného požáru od uhlíků nebo jiskry. Z těchto praktických důvodů doma hasicí přístroj máme a dál budeme mít bez ohledu na to, jestli takovou povinnost nějaká vyhláška stanovuje a nebo ne,“ argumentoval Gustav Behina, který si rodinný domek v děčínské městské části Jalůvčí postavil před deseti roky. Požární hlásič v podobě takzvaného kouřového čidla domek nemá. Pořídit si ho ani nechystá.

„Když stejně nebude nikdo doma, může hlásíč ječet jak chce. Osobně bych ponechal na libovůli každého majitele, jestli v domku podobné zařízení bude mít a nebo ne,“ dodal Behina.

Pořízení těch nejlevnějších kouřových čidel vyjde na několik stokorun. Jsou ale i důmyslnější a podstatně dražší přístroje, které majitele na vznikající požár upozorní i tehdy, když je dům opuštěný.

„Podobně jako jsou zařízení, která na pult centralizované ochrany hlásí vloupání do objektu, je technicky možné řešit i protipožární zabezpečení. Zejména u mnohých firemních objektů v regionu je to dosti časté opatření,“ uvedla zástupkyně ředitele děčínského územního pracoviště Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Ladislava Moravcová. Za prospěšné považuje jakékoli prostředky, kterými se podaří požár včas odhalit nebo eliminovat jeho rozsah. Ombudsmanovy výhrady k protipožární vyhlášce proto nechápe.

Pořízení hlásičů nebo hasicích přístrojů je pro stavebníky nových rodinných domků z hlediska finančních nákladů okrajovou záležitostí. Daleko větší nevoli mezi nimi vyvolává požadavek na zvýšení takzvané požární odolnosti.

„Stále větší oblibě se těší montované dřevostavby. Dříve platila norma , že takový domek musí požáru odolávat třicet minut. Došlo ale ke zvýšení tohoto limitu na tři čtvrtě hodiny, což ve svém důsledku podstatně zvyšuje technickou náročnost na použité nosné konstrukce a výrazně se celá stavba řádově nejméně o desítky tisíc prodražuje,“ poznamenal podnikatel ve stavebnictví Petr Tomsa, který si postavil rodinný domek v Dolních Habarticích. Připomněl, že zpřísněná technická norma o požární odolnosti konstrukcí se naštěstí jeho stavby netýkala.

„Ale obecně tahle novinka vadí asi všem majitelům nových domů, kteří tak musejí zbytečně utrácet více peněz. Podivoval se nad tím i jeden z požárních techniků. Tvrdil, že například ve Finsku, kde jsou takové dřevostavby na každém rohu, podobně přísné technické normy nemají,“ dodal Gustav Behina, který se sám na projektové přípravě výstavby domů podílí.