Oleje a tuky se totiž usazují v potrubí, které postupně zužují, až jej zcela ucpou. Obzvlášť v panelových domech se tak může velmi snadno stát, že místo do kanalizace kvůli ucpanému potrubí začne všechna odpadní voda, včetně té ze záchodů, vytékat v nejníže položených bytech. Již mnohem dříve se ale z odpadů line zápach ze žluklého tuku usazeného na potrubí.

Náklady na vyčištění jedné takto zanesené kanalizační přípojky se mohou vyšplhat do mnoha tisíc. Kromě toho ale mohou oleje a tuky vylité po smažení vážně poškodit také čistírny odpadních vod. 
V těch se totiž hrudky ztuhlého tuku zachycují na česlech, která je potom nutné poměrně často čistit. Problémy pak mohou mít především menší čističky v menších městech nebo obcích.

„Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté 
a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody," říká mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.

Lidé tak mají několik jiných možností, jak olej použitý nejen na vánoční smažení zlikvidovat.

„Použitý kuchyňský olej je biologicky rozložitelný a jako takový je možné jej zkompostovat, budeme-li dodržovat určitá pravidla: zásadní je nelít olej do kompostu v tekuté formě a velkých objemech. 
V takovém případě by totiž olej mohl kontaminovat půdu 
a spodní vody," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Pro většinu lidí je ale kompostování nedostupné, Ti mohou olej nechat nasáknout do  papírových ubrousků nebo pilin a ty vyhodit do běžného komunálního odpadu. Děčínské sběrné dvory totiž nemají podle děčínského magistrátu pro sběr starého oleje od občanů potřebná povolení. Zcela jiná situace je u firem nebo živnostníků, například majitelů nebo provozovatelů občerstvení nebo restaurací. Ti nesmějí olej ze smažení vyhodit do komunálního odpadu.

„O svoz olejů a tuků po smažení se starají technické služby, které je odváží ve speciálních barelech," dodává Lakomá.
Za porušení  zákazu vylévání olejů a tuků mohou padat pokuty, a to ve výši tisíců korun; u firem až statisíců.