Splašky z přetékajících septiků vyvedené do luk nebo dešťová voda tekoucí po ulicích. Taková je současná situace na Horním Oldřichově v Děčíně. To by se ale mělo ještě letos alespoň v části Oldřichova změnit. Začala totiž první část budování kanalizace v této okrajové městské části. „První a druhá etapa této významné investiční akce, která se týká ulice Hanácká a části ulice Oldřichovská, zahrnuje vybudování dešťové kanalizace včetně retenční nádrže, splaškové kanalizace a nových povrchů komunikací,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Spolu s kanalizací nechá město opravit také lampy veřejného osvětlení. Severočeská vodárenská společnost zároveň opraví vodovod a ČEZ položí nové kabelové vedení.

Podle zveřejněné smlouvy města se SaM silnice a mosty by měly být první dvě etapy hotové do konce listopadu, přičemž stavba by měla trvat maximálně 300 dnů. Výběrové řízení, do kterého se kromě vítěze přihlásila už jen jedna firma, srazilo předpokládanou cenu o necelých pět procent.

Projevil se tak problém, o kterém hovoří města už dlouho. Veřejných zakázek je mnoho a za velké částky, firmy proto netlačí ceny tak nízko jako dříve, kdy padaly oproti předpokladům projektantů i o desítky procent a ucházelo se o ně násobně více společností než dnes.

Peníze půjdou z rozpočtu

O propojení Horního Oldřichova s kanalizační sítí a centrální čistírnou odpadních vod v Boleticích se mluví řadu let. Problémem byly především peníze, protože připojení této městské části by mělo vyjít na přibližně 100 milionů korun. Alespoň část peněz chtěl Děčín získat prostřednictvím evropských nebo národních dotací. „Na výstavbu kanalizace v Horním Oldřichově se nám nepodařilo najít žádný dotační titul, přesto jsme se rozhodli, že se do investice pustíme postupně po etapách a najdeme finance v rozpočtu města,“ vysvětlil náměstek pro rozvoj města Vladislav Raška.

Právě vysoké náklady na stavbu jsou jedním z důvodů, proč především malé obce kanalizace nebudují. I samotný Děčín využívá jiné možnosti, jak pomoci lidem likvidovat odpadní vody. Přispívá jim na vybudování malých domovních čističek odpadních vod. Případný zájemce může získat až 80 tisíc korun.

Zahájení budování kanalizace na Horním Oldřichově přinese místním obyvatelům dočasná omezení. Lidé se v této lokalitě budou muset mimo jiné připravit na úplnou uzavírku, která bude probíhat po zhruba padesátimetrových úsecích. Práce začnou Hanáckou ulicí.

„O konkrétních omezeních bude místní obyvatele informovat stavbyvedoucí. Lidé budou mít k dispozici také kontakty, na které se mohou obracet s dotazy ke stavbě,“ doplnil mluvčí Luděk Stínil.