Proč odstávka proběhne, to vysvětlil Rostislav Brandejs, vedoucí oddělení obchodu a marketingu akciové společnosti TERMO Děčín.

Kolika domácností se dotkne odstávka teplé vody v Bynově?
Odstávka dodávky teplé vody v Děčíně – Bynově se týká 1 611 domácností.

Jakým způsobem byli obyvatelé Bynova informováni?
V souladu s energetickým zákonem byli odběratelé 
a koneční spotřebitelé o odstávce informováni vyvěšením „Oznámení o přerušení dodávky" na vchodových dveřích dotčených odběrných objektů a následně e-mailem u smluvních zástupců odběratelů (předsedové samospráv v případě bytových družstev, předsedové SVJ, vlastníci odběrných objektů a pověření správci).

Den před odstávkou a během jejího trvání je pak informace umístěna i na našich internetových stránkách www.termo.mvv.cz.

Zaznamenali jste nějaké stížnosti lidí?
Žádné stížnosti jsme nezaznamenali, spíše naopak. Na způsob informování o odstávce máme kladné ohlasy. Odstávka dodávky teplé vody na pět dní je sice určitým snížením spotřebitelského komfortu, ale pouze dočasným, a po modernizaci rozvodné soustavy v roce 1996 jde v takovém rozsahu o zcela výjimečnou odstávku.

Odběratelé v dotčeném sídlišti si ještě pamatují na stav před touto modernizací, kdy byly podobné odstávky – mnohdy i většího rozsahu 
14 dní – v letních měsících pravidlem. Od roku 1996 jsme však takto rozsáhlou odstávku nerealizovali, a tak se nezbytná technická údržba rozvodného zařízení setkává 
u dotčených odběratelů s pochopením.

Proč vlastně odstávka teplé vody proběhne?
Odstávka je prováděna 
z důvodu opravy deskového výměníku akumulační nádrže a tepelných rozvodů centrálního zdroje tepla (teplárny) Bynov.

Proběhne ještě další odstávka teplé vody v jiné části Děčína? Pokud ano, v jaké, kdy a kolika lidí se dotkne?
Na 20. srpna 2014 je plánována odstávka centrálního zdroje tepla (teplárny) na Benešovské ulici opět z důvodu údržby rozvodného zařízení. Tato jednodenní odstávka se týká 4 530 domácností.

Je nezbytně nutné, aby odstávka teplé vody trvala celý týden? Pro obyvatele, zejména s malými dětmi, to může být docela  komplikace…
Z technických důvodů je oprava rozvodného zařízení nezbytná. Realizace odstávky je tedy nutná. Jak je již uvedeno výše, jedná se ovšem 
o odstávku zcela výjimečnou a v tomto rozsahu realizovanou po osmnácti letech.