Děčínská ODS řeší nepříjemný rozkol. Část členské základny se postavila proti svému předsedovi Vladislavu Raškovi. Vyčítají mu, že uzavřel po volbách koaliční dohodu s hnutím ANO a Volbou pro město bez jejich souhlasu. Dokonce sepsali dopis, který má redakce Děčínského deníku k dispozici – kompletní ho najdete na konci článku. Vadí jim především spolupráce 
s Volbou pro město.

Raška ale argumenty v dopise odmítá s tím, že nevyjednával proti ničí vůli a že výsledek dohody s ANO a Volbou pro město považuje vzhledem k volebnímu výsledku ODS v Děčíně za úspěch.

Část členské základny má ale na situaci jiný názor.

„Převážná většina členů Místního sdružení ODS Děčín – Podmokly nesouhlasí se způsobem a podmínkami uzavřené koaliční smlouvy v Děčíně. Jednoznačně i z toho důvodu, že již od začátku povolebního vyjednávání byla zásadně odmítnuta povolební spolupráce s politickým uskupením Volba pro město Děčín," píše se mimo jiné v dopise.
Jedním z nespokojených je místopředseda děčínské ODS Jiří Pacovský.

„Proti takové koalici je skoro celá členská základna," řekl Pacovský s tím, že po volbách se měla svolat celá členská základna ODS, který by určila vyjednávací výbor. To se podle něj nestalo.

„Uzavřená koaliční dohodou je osobní aktivitou pana Rašky. Vadí nám dohoda 
s Volbou pro města, která podle nás není seriózním partnerem," dodává Pacovský s tím, že v tomto případě by bylo lepší, kdyby ODS skončila v opozici.

Lídra ODS Vladislava Rašku existence dopisu překvapila i rozladila.

„O tom, že takový dopis existuje, slyším poprvé až od vás," řekl Raška Děčínskému deníku.

Podle něj navíc dopis nic nevyřeší, ale naopak poškodí značku ODS v Děčíně.

„K nesmyslnému obsahu 
a blábolům, které jsou obsahem nepodepsaného dopisu se nemá cenu vyjadřovat, a to samé platí i k osobě údajného autora dopisu pana Jiřího Pacovského, kterého jsem viděl poprvé v pondělí 10.11. na jednání Rady MS ODS Děčín-Podmokly po jeho několikaměsíční absenci na jakémkoli jednání či akci místního sdružení," uvedl v prohlášení Raška.

Mimo jiné upozornil na to, že povolební jednání navíc nevedl pouze jako lídr ODS, ale jako lídr koalice ODS a koalice se sportovci, neboť lídrem této kandidátky do komunálních voleb Raška byl.

Raška také uvedl, že na setkání rady ODS 20. října informoval všechny členy o tom, jaká je v Děčíně povolební situace a jaké jsou možnosti dalšího vývoje, tedy spolupráce 
s hnutím ANO a Volbou pro město. Podle Rašky rada tuto spolupráci jednoznačně odsouhlasila, což je i v zápise 
z jednání. Na jednání podle něj chyběl právě Jiří Pacovský.

„Všechny jsem vždy o veškerých jednáních informoval," dodává Raška a současně odmítá jakékoliv nařčení, že by někdy něco vyjednával sám pro sebe. Poukazuje i na fakt, že nekandiduje na radního města.

Dopis děčínské ODS veřejnosti
Považujeme za důležité informovat veřejnost o svém stanovisku k uzavřené koaliční smlouvě a okolnostech, které její podepsání předcházely.
Převážná většina členů Místního sdružení ODS Děčín – Podmokly nesouhlasí se způsobem a podmínkami uzavřené koaliční smlouvy v Děčíně. Jednoznačně i z toho důvodu, že již od začátku povolebního vyjednávání byla zásadně odmítnuta povolební spolupráce s politickým uskupením Volba pro město Děčín.
Nesouhlas vyjadřovaný převážnou většinou členů má jeden hlavní společný jmenovatel a tím je postup současného předsedy a lídra kandidátky Ing. Vladislava Rašky.
Podle názoru většiny členů Místního sdružení ODS Děčín – Podmokly 
jednal výhradně za svou osobu a nikoli za zájmy ODS, což dokazuje jeho nominace na placenou funkci předsedy představenstva a.s. statutárního města Děčín DPMD.
Místní rada ODS Děčín na svém jednání dne 20. 10. 2014 pouze schválila pokračování ve vyjednávání s potenciálními koaličními partnery, bylo však dohodnuto, že před podpisem koaliční smlouvy budou Místní radou ODS projednány a schváleny podmínky a nominace jednotlivých představitelů za politickou stranu ODS, toto se však nestalo.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dá i předpokládat, že pan Ing. Vladislav Raška může za čtyři roky, které stráví na pěkném placeném místě, kandidovat za jakoukoli politickou stranu či sdružení, jen aby měl další existenci zajištěnou.
V podstatě mu ani o zájmy ODS a jejích členů nejde.
Z těchto důvodů většina členů Místního sdružení ODS nesouhlasí s uzavřením koaliční smlouvy a považuje ji za nevěrohodnou, považujeme ji spíše za koaliční smlouvu mezi ANO, VPM a zájmy Ing. Vladislava Rašky, nikoli zájmy ODS.
Autor: Členové Místního sdružení ODS Děčín – Podmokly