Podnikatel Mirko Bernas z Rumburku boj proti zinkovně nevzdává. Stejně urputně bojují i lidé z petičního výboru, kteří proti výstavbě továrny nasbírali stovky podpisů. Nevzdávají se ani přesto, že všech dvaadvacet bodů odvolání Mirko Bernase proti územnímu rozhodnutí na výstavbu zinkovny v Rumburku Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl. Povolil tak výstavbu Průmyslového areálu firmy Elektropoli – Galvia v rumburské průmyslové zóně.

Bez možnosti odvolání

„Krajský úřad dokonce nechal zpracovat i oponentní posudek vlivu stavby na životní prostředí a i ten potvrdil, že stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí,“ tvrdil včera rumburský místostarosta Darek Šváb. Dodal, že kraj a další orgány, k nimž odvolání putovalo, nenašly žádné pochybení, které by bylo důvodem pro změnu nebo zrušení rozhodnutí o umístění zinkovny. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání.

Chystají správní žalobu

Zinkovna by měla stát vedle pozemků Bernase. Loni po městě kolovaly fámy, že mu firma nabízela dva tisíce korun za metr. Bernas by dostal za svých padesát hektarů miliardu.

„Ale já pozemky pro takové účely neprodám ani za deset miliard,“ tvrdil tehdy Bernas. Včera uvedl, že bojuje proti zinkovně dál. „Připravujeme správní žalobu proti postupu odvolacích orgánů,“ řekl Bernas.

Chystá ji i petiční výbor, jenž loni nasbíral stovky podpisů na petiční archy. Lidé ve městě zinkovnu nechtějí.

„Je až neuvěřitelné, že starosta města Jaroslav Sykáček a místostarosta města Darek Šváb přes odpor mnoha tisíců obyvatel města nadále o zinkovnu usilují, přestože starosta Sykáček kandiduje do senátu. Nejedná se tedy o krátkozrakost, ale o totální pohrdání svými voliči,“ shodli se Petr Hrdlička z petičního výboru s Bernasem. Doplnili, že petiční výbor disponuje doklady o tom, že došlo k neoprávněnému zneužití ve věci ochrany životního prostředí a záležitost má na stole policie, dnes už dokonce krajská kriminálka.

To potvrdila ředitelka děčínské policie Alice Kopecká. „Nejprve se záležitostí zabývali kolegové v Rumburku, poté my a nyní jsme spis předali k posouzení závažnosti a k případnému převzetí krajským kolegům,“ uvedla Alice Kopecká.

Bojí se o své zdraví

Lidé v Rumburku mají obavy o své zdraví. Bojí se, že zinkovna doslova otráví okolí. „Ze závodu se bude ročně odvádět asi devět set tun nebezpečného odpadu,“ varoval petiční výbor.

Proti číslu se už loni ohradil Radek Kučera, technický ředitel Electropoli – Galvia.

„To číslo není pravdivé. Celkové množství odpadu nepřesáhne dvě stě padesát tun,“ řekl. Jako příklad uvedl zinkovnu v Českém Dubu, kde se pracuje s větším množství chemikálií a nikdy nic neuniklo.

Společnost je také certifikována na systém ochrany životního prostředí. Nová zinkovna by nabídla asi padesát pět nových pracovních míst.(