Celkový úbytek obyvatel je v rámci Česka v regionu druhý nejvyšší, s více než dvojnásobným úbytkem je na prvním místě Moravskoslezský kraj. Naopak v Plzeňském nebo Libereckém kraji zaznamenali statistici přírůstek počtu obyvatel, který vykázala i celá Česká republika. V zemi v 1. čtvrtletí přibylo o 4700 lidí na 10 558 524. Podepsalo se na tom zejména zahraniční stěhování.

Po generačním boomu kolem roku 2010, kdy se rodilo hodně dětí, nastala stagnace a postupný úbytek počtu obyvatel v Ústeckém kraji. V 1. čtvrtletí zaznamenalo přirozený přírůstek pouze Ústecko.

Z pohledu stěhování je na tom nejhůře krajské město. Na Ústecku klesl počet obyvatel kvůli stěhování v 1. čtvrtletí o 92 lidí, o 56 na Mostecku a o 55 na Děčínsku. Na druhé straně žebříčku je Teplicko a Litoměřicko. Na Teplicku se zvýšil počet obyvatel díky stěhování o čtyři, na Litoměřicku o 53. Oba okresy těží z nižší nezaměstnanosti, dostatku volných míst a Litoměřice mají navíc výhodné dopravní spojení po D8 do Prahy.

Do kraje se od ledna do konce března přistěhovalo 1 954 obyvatel a vystěhovalo se jich 2 133. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné. Z ciziny se do kraje přistěhovalo 531 lidí a do zahraničí se vystěhovalo 279 lidí.

Od ledna do března se v Ústeckém kraji narodilo 2 011 dětí, z toho 1 321 mimo manželství. To je nejvyšší podíl mezi kraji. Ve srovnání se stejným loňským obdobím bylo novorozenců o 42 více.

Za uplynulé období se zvýšil počet rozvedených manželství. Od ledna do konce března bylo rozvedeno 528 manželství, což je o 24 procent více než za stejné období roku 2015.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,8 procenty a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem Česku. 
 Negativním jevem Ústeckého kraje zůstává vysoká úmrtnost. V letošním prvním čtvrtletí představovala 11,4 zemřelých na tisíc obyvatel kraje a ačkoli se meziročně snížila ze 13, byla nejvyšší mezi kraji.

V regionu zemřelo 2 332 lidí, meziročně jich bylo o 301 méně.