Do roka a do dne musí být všichni psi v Děčíně čipováni. Lhůta běží od 1. září. Povinnost nově zavádí vyhláška, jíž schválili radní. Lidé musí nechat psy čipovat na vlastní náklady. Třeba v děčínské veterinární ordinaci to vyjde na zhruba od tří set korun výše, k tisícovce se cena blíží v případě, že je zvíře zaneseno do centrální evidenci či do stane cestovní pas.

„Chovatelé s trvalým bydlištěm ve městě Děčín platící místní poplatek ze psa budou mít následně nárok na úlevu od tohoto poplatku,“ vysvětlila Naděžda Moučková z odboru životního prostředí děčínského magistrátu.

Důkladné kontroly

To, zda je pes čipován, budou evidovat a kontrolovat úředníci z radnice. Přímo v terénu pak strážníci městské policie. A porušení povinnosti budou i trestat. „Porušení vyhlášky se postihuje podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. V řízení o správním deliktu lze udělit pokutu do výše padesáti tisíc korun,“ upozornila mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarová. Naproti tomu, každý, kdo nechá psa očipovat, může od radnice dostat náhradu až do výše pěti set korun

Čipování, nebo-li trvalé označení psů, není v Děčíně novinkou. Zatím je ale na dobrovolnosti chovatele či majitele zvířete. S čipováním se také setkal každý, kdo si bral psa z děčínského útulku či kdo cestoval se psem do zahraničí. „V našem útulku jsou psi čipováni již od roku 2001 a trvale značeni tetováním jsou i kočky od roku 2002. Čipování je nejefektivnější metoda označování zvířat, kde je dohledatelnost zvířat téměř stoprocentní a pro chovatele to obnáší pouze jednorázovou investici,“ doplnila Moučková. Investice je v porovnání s náklady za umístění psa útěkáře do útulku nesrovnatelně niž­ší.

Snižování nákladů

Ze současné evidence psů vyplývá, že z více než čtyř tisíce zvířat je očipováno pouhých čtyř sta zvířat. „Jinak je tomu v „V útulkové evidenci zvířat“, kde je zaneseno již přes tři tisíce trvale označených zvířat. Ať už čipem nebo tetováním. „Trvalé značení a evidence přináší následně pozitiva jak majitelům, v roce 2008 bylo z z dvou set padesáti psů vrácených z děčínského útulku majiteli ihned při přijetí identifikováno díky čipu nebo čitelnému tetování, tak i městu, a to ve snižování nákladů souvisejících s provozem zařízení útulku,“ upozornila Moučková.

Vyhlášku nemají

Rumburk nemá vyhlášku, která by nařizovala povinnost nechat zvíře čipovat. Radnice o přijetí takové vyhlášky ani neuvažuje. „V současné době ale platí, že pokud si někdo nechá na vlastní náklady psa očipovat a tuto skutečnost doloží dokladem o zaplacení, je rok osvobozen od placení poplatku za psa,“ zvedla mluvčí radnice Dagmar Žáková.

Město Rumburk má v evidenci okolo jedenácti stovek psů. Na poplatcích vybralo zhruba dvě stě tisíc korun.