Odborníci ministerstva životního prostředí hledají další variantu trasy dálničního přivaděče v Děčíně. Ani posledně navržená, pracovně nazvaná V ©, u ochránců přírody neuspěla. Vedla by údolím Chrochvického potoka s různými úpravami proti původní variantě.

„Koncept posoudila Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří, na jehož území se záměr nachází. Tamní odborníci zjistili, že variantě V© se oproti variantě V(A) podařilo snížit dopady na krajinný ráz a současně i lidská obydlí, avšak negativní vliv na faunu, flóru a fragmentace krajiny zůstal,“ napsal v dopise děčínskému primátorovi ministr životního prostředí Ladislav Miko.

V okolí Chrochvického potoka

Varianta V(A) byla ta, která počítala se stavbou přivaděče v údolí Chrochvického potoka. „Odborníci se snaží najít vhodnou trasu už čtyřicet let. Obracejí se na mě obyvatelé na Teplické ulici i řidiči, kteří jsou se současným stavem nespokojení. Dokonce současnou variantu jako nejhorší možnou označuje jak EIA tak oponentní posudek. Proto se opakovaně dotazuji na dotčených ministerstvech a žádám řešení situace,“ tvrdil primátor Vladislav Raška.

čtěte také: Zelení: Zachráníme Kozinu

Přivaděč Děčín potřebuje

To, že dálniční přivaděč Děčín nutně potřebuje, vědí jak obyvatelé města, tak i odborníci. I samo ministerstvo životního prostředí současný stav označilo za nejhorší možný. Stovky aut totiž denně proudí centrem Děčína, Teplickou ulicí pak do center Jílového i Libouchce.

Možnost vést přivaděč v trase bývalé Kozí dráhy, která není využívaná pro pravidelnou železniční dopravu, smetlo ministerstvo životního prostředí loni ze stolu. Prý nejde o obchvat, ale o průjezd městem. Přitom k této variantě byli právě ochránci přírody vstřícní.

V současné době se odborníci pokoušejí o další variantu trasy. Měla by vést územím, kde má větší naději na souhlas ochránců přírody. První návrhy by měly být hotovy do konce léta.