Na odvozu odpadků ze skládky v rokli za starým hřbitovem na Mezné začala odborná firma pracovat už minulý týden. V příštích třech týdnech si u Mezné vybuduje zázemí. Místní také musí počítat s tím, že zde výrazně zhoustne nákladní doprava. Nepořádku je tam totiž tolik, že jej bude muset odvézt několik tisíc velkých nákladních aut. „Správa národního parku nechá z pozemků, které jsou dnes v majetku státu, odvézt zhruba 20 tisíc krychlových metrů směsného odpadu, který sem byl svážen a ukládán od konce 70. do počátku 90. let,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Dvacet tisíc kubíků odpovídá dnešní více než dvouleté produkci směsného komunálního odpadu v Děčíně.

Práce na likvidaci skládky budou trvat až rok, přičemž budou nasměrovány mimo turistickou sezonu v Českém Švýcarsku, aby co nejméně zasáhly návštěvníky.

Skládka prošla už před více než deseti lety rekultivací, kdy ji správa parku nechala zatravnit, aby se odpadky nešířily do okolí. Ale již tehdy panovaly obavy z nejasnosti jejího složení. Ty vedly k rozhodnutí skládku definitivně odtěžit. Ochráncům přírody se na skládce podařilo najít například trabanta.

Jan Havlíček - manažer HC Děčín.
Dohrání zápasů? Extrémně těžké, míní manažer HC Děčín Jan Havlíček

„Zejména kvůli obavě, že skládka může obsahovat také nebezpečné odpady, které by časem mohly kontaminovat okolní vodní zdroje zásobující pitnou vodou nejen Hřensko, ale také obce v levobřežní části říčky Kamenice i část města Děčína, podala správa národního parku projektovou žádost do Operačního programu Životní prostření,“ vysvětlil Salov proč se správa parku rozhodla skládku zlikvidovat. Se svou žádostí uspěla a získala téměř 40 milionů korun.

Kolik nakonec bude likvidace skládky doopravdy stát, se ukáže až během následujících měsíců. Bude záležet na složení nalezených odpadů. Likvidace těch nebezpečných je totiž mnohonásobně dražší než likvidace komunálního odpadu. Pokud by se jejich podíl oproti předpokladům výrazně navýšil, může to mít vliv také na konečnou cenu. Po odjezdu posledního auta s odpadky se pak rokle za starým hřbitovem na Mezné opět vrátí přírodě.

Zasypaná rokle za starým mezenským hřbitovem ale není jediným místem v Českém Švýcarku, kde se válí hromady odpadu. V dobách, kdy ochrana přírody nehrála ještě tak velkou roli, využívali místní řadu roklí na to, aby v nich vytvořili více i méně legální skládky. K řadě z nich se přitom není možné dostat a odvézt je z lesa pryč. „Jedna je například přímo pod Pravčickou bránou, jiné najdeme třeba v okolí Na Tokání. Vznikaly ale trochu jinak než skládka na Mezné, obvykle to byly odpady vzniklé v souvislosti s pohostinskými zařízeními,“ doplnil Tomáš Salov.

Petr Šmíd.
Jste nuly, uráží své odpůrce dosluhující náměstek hejtmana Petr Šmíd