Na Děčínsku vytáhl z řeky Labe lososa o délce 86 centimetrů. „Vysazujeme tuto nádhernou rybu již 20 let. Těší nás každý zaznamenaný kus, který se vrátí na naše území,“ řekl mluvčí severočeského rybářského svazu Jan Skalský.

Losos se v Česku pravidelně objevoval až do poloviny 30. let minulého století, jenže stavba střekovských zdymadel a rostoucí znečištění je postupně vyhnaly i z Labe. Na dolní tok Labe se vracejí až v posledních letech. "Podmínky pro sledování lososa v Labi jsou však velmi omezené a lze jen spekulovat, v jakých počtech se v řece nachází. Je však zřejmé a ověřené sledováním na dolním Labi (u Hamburgu), že zatímco na jezu Geesthacht jsou v rybím přechodu zaznamenány desítky dospělých lososů, zhruba 70 až 100 kusů za rok, do přítoků Labe v Sasku a v ČR migruje k reprodukci již jen část, asi jedna pětina z těchto jedinců. Bylo zjištěno, že už v dolním Labi jsou lososi ve většině pohlavně zralí a připraveni k rozmnožování, které pravděpodobně probíhá často přímo v řece Labi daleko od hranice SRN a ČR," píší rybáři v projektu Losos. Skrze tento program usilují rybáři o navrácení lososa do Labe a jeho přítoků na českém území.