Po položení květin u Tyršova pomníku vyrazil sokolský průvod na zámek, kde je Tyršův rodný dům. Součástí oslav nazvaných Tyršův Děčín byla také odpolední přehlídka sportovních klubů u děčínského kempu, které do svých řad lákaly nové zájemce. Sokolům příliš nepřálo počasí, celou neděli bylo totiž deštivo.

Miroslav Tyrš se narodil jako Friedrich Emmanuel Tirsch 17. září 1832 v Děčíně v zámeckém areálu, kde byl jeho otec lékařem. Tyrš byl český národní obrozenec německého původu, kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze, předseda výtvarného odboru Umělecké besedy a člen poroty pro sochařskou výzdobu Národního divadla v Praze. Podílel se na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách, zejména Sokola.