Kromě děčínského domu dětí a mládeže, zoologické zahrady nebo Českého červeného kříže předvedli svou techniku také hasiči. Návštěvníci si mohli pochovat v rukou také hady nebo agamu. U dalšího stánku jiní pozorovali slunce hvězdářským dalekohledem nebo tříleli ze zbraně na terč.