Velikonoční jízdy zvané také Jízdy křižáků či Jízdy kolem osení jsou starý velikonoční zvyk, který se do současnosti dochoval v německé Lužici a také v Lukavci v českém Slezsku. S obnovením tradice v Mikulášovicích přišel Roman Klinger, jehož pradědeček se podílel na organizaci jízd ještě před druhou světovou válkou. Prvního ročníku se v roce 2011 zúčastnilo sedm jezdců a pěší muzikanti, od té doby jejich počet narostl a roste i zájem diváků.

Průvod po mši v kostele svatého Mikuláše prošel obcí, na různých místech se zastavoval, hrálo se a zpívalo. "Smysl této tradice je rozhlásit světu, že Kristus vstal z mrtvých. Zakládá se ale na starších pohanských kořenech, kdy už tehdy objížděli muži na koních polnosti a prosilo se o dobrou úrodu v nastávajícím roce. Oslavoval se příchod jara a konec zimy a někdy v pátém století se na to navázala tradice křesťanská," vysvětlil Klinger.

Stará lužickosrbská tradice se dosud udržela v německé části Lužice. Například ve čtyřicetitisícovém Budyšíně ležícím asi 30 kilometrů od Mikulášovic letos vyrazilo do průvodu přes 50 velikonočních jezdců. V Mikulášovicích by spolek jezdů oficiálně založený ve 40. letech 19. století. Podle Klingera je ale pravděpodobné, že tradice tam byla už dříve. Skončila v roce 1939.

"Po válce, když byla většina zdejších obyvatel přesídlená, tak už se tradice nikdy neobnovila," dodal její znovuobnovitel.