Samotné jízdě předcházela slavnostní mše od Igora Heinze v provedení Vilémovského chrámového sboru a Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu Orchestru Šluknovska.

Starou lužickosrbskou tradici obnovili ve městě s asi 2200 obyvateli ve Šluknovském výběžku podle starostky Miluše Trojanové před pěti  lety. Předtím skončila v roce 1939, kdy ji zakázali Němci. Tehdy bylo město pětinásobné a průvod objížděl i okolní statky a žehnal polnostem.

Velikonoční jízdy zvané také Jízdy křižáků či Jízdy kolem osení jsou starý velikonoční zvyk, který se do současnosti dochoval v německé Lužici a také v Lukavci v českém Slezsku. S obnovením tradice v Mikulášovicích přišel Roman Klinger, jehož pradědeček se podílel na organizaci jízd ještě před druhou světovou válkou. Prvního ročníku se v roce 2011 zúčastnilo sedm jezdců a pěší muzikanti, od té doby jejich počet narostl a roste i zájem diváků. Průvod po mši v kostele svatého Mikuláše prošel obcí, na různých místech se zastavoval, hrálo se a zpívalo.

Stará lužickosrbská tradice se dosud udržela v německé části Lužice. Například ve čtyřicetitisícovém Budyšíně ležícím asi 30 kilometrů od Mikulášovic letos vyrazilo do průvodu přes 50 velikonočních jezdců. V Mikulášovicích by spolek jezdů oficiálně založený ve 40. letech 19. století.