Spolu se čtyřmi českými policejními týmy soupeřili policisté ze Saska, Bavorska, Slovenska a Polska. Při náročných soutěžích si sáhli na dno svých sil. Čekal na ně například pochod, při kterém museli překonat řeku Labe, transportovat raněného nebo projít spletitými katakombami terezínské pevnosti.

Druhé místo si z mistrovství odnesl tým z Polska, třetí tým z Brna.