Nejprve si ale museli převzít od své učitelky Karolíny Votápkové, na kterou od prvňáčků čekala záplava květin, svá první opravdová vysvědčení. Do školy v Bezručově ulici, která je pobočkou Máchovky, chodí malé děti z prvního stupně. A tak na ně čekali rodiče, kteří se při pohledu na vysvědčení spokojeně usmívali.