Děti z 1. A se ocenění prvního pololetí dočkaly krátce 
po jedenácté hodině. Většina z nich našla na prvním vysvědčení samé jedničky.