"My námořní veteráni z úcty k našim slavným tradicím jsme se rozhodli důrazně protestovat proti tomu, že jsme přišli o moře. Žádáme okamžité odvolání ministra námořnictva a chystáme se svůj důrazný protest dovést až do Prahy. Obsazení Podmokel je jen první krok ale v našem protestu chceme i nadále pokračovat. Doufáme, že přimějeme odpovědné činitele po desetiletích jednání k zřízení námořní základny v Královci a obnovení námořní flotily, ke které máme nesmazatelné historické právo," informovali námořníci na svém facebookovém profilu. 

Zajděte na výstavu

Víte, že skoro každá obec v ČR měla svého námořníka? Přestože území dnešní České republiky má k moři daleko, v minulosti sloužily u námořnictva tisíce mužů, kteří odsud pocházeli. Někteří bojovali s Turky ve Středomoří na palubách galér Řádu maltézských rytířů, další se dostali na moře v řadách rakouského, případně německého námořnictva a jiní brázdili oceány pod vlajkou československého obchodního loďstva. Jejich osudy připomíná výstava Námořníci z českých zemí.