K nejvi­ditelnější proměně jižního křídla děčínského zámku dojde už v průběhu příštího roku. Město tam počítá s výměnou oken a obnovou fasády.

„Uvolnění potřebných finančních prostředků z městského rozpočtu už radní schválili. Půjde o náklady ve výši okolo pěti a půl milionu korun,“ vysvětlil děčínský primátor Vladislav Raška. Dodal, že město chce na financování obnovy této části zámku využít především dotací z evropských programů. Fasáda a okna ale nepatří mezi ty investice, které by bylo možné z těchto zdrojů hradit.

Schvalují dokumentaci

Na rekonstrukci celého jižního křídla už byla zpracovaná projektová dokumentace, která je posuzovaná v rámci už započatého stavebního řízení.

„Projekt se týká nejen úprav interiérů poslední dosud neobnovené části vlastního zámeckého komplexu. Zároveň řeší statické zajištění. To bude důležitým úkolem i v případě vinných sklepů, kde došlo také k určitému narušení stability zatékáním dešťové vody,“ vysvětlil projektant Vlastimil Stránský. Na rekonstrukci zámeckého podzemí už bylo vydáno stavební povolení a práce tam mohou začít hned, jakmile se podaří městu získat potřebné peníze.

Vlhko narušilo statiku

Už při zahájení prvních rekonstrukčních prací před zhruba patnácti lety se jako největší problém na děčínském zámku jevilo statické zajištění jednotlivých nosných zdí, stropů a podlah.

„Na základě odborných statických posudků jsme museli tyto problémy řešit budováním nejrůznějších betonových podpěr, pilotů, ocelových kotev a dalších prvků,“ připomněl bývalý stavbyvedoucí Děčínského stavebního podniku Vladimír Beran fakt, že zajištění stability obnovovaných letitých objektů patří mezi první nezbytné kroky, na které se musí stavbaři zaměřit.

I tak může dojít k nečekaným malérům. Ještě v době, než se podařilo uskutečnit statický průzkum v celém komplexu bývalého sídla knížecího rodu Thunů, došlo právě jižním křídle zámku k vyborcení obvodového zdiva narušeného kumulující se vlhkostí.

„Na zámku jsou instalovány takzvané sádrové terče, které průběžně monitorujeme a ve spolupráci s projektanty stanovujeme případný postup oprav,“ vysvětlil investiční technik odboru rozvoje děčínského magistrátu Ladislav Jurásek.

Problém vyřeší odvodnění

V průběhu pobytu armád na zámku se poněkud opomíjenou záležitostí staly kanalizační systém a odvodnění areálu. Dílo zkázy pak dovršili vojáci sovětské okupační jednotky, kteří odvodňovací kanálky zalili asfaltem.

„Především z nádvoří tak voda prosakovala do zdí i sklepů a neblahým důsledkem se stalo právě statické narušení postižených částí zámeckého komplexu,“ připomněl Jaroslav Drahoš z oddělení památkové péče děčínského magistrátu.