Příkoří, teror a vraždy nebyly výjimkou na území ještě nedostatečně zajištěném solidními bezpečnostními orgány, na kterém se pohybovaly bandy vojenských zběhů a ilegálně se vracejících odsunutých Němců. Jeden z tragických příběhů – příběh o vraždě hajného Rajka Tatiče – přinesl Děčínský deník v srpnu 2002.

Pan Rajko Tatič se na naše území dostal jako válečný zajatec z bývalého Jugoslávského království, které bylo obsazeno Italy a Němci začátkem roku 1941 a byl přidělen na práci sedlákovi v jedné obci u Slaného. Krátce po skončení války se objevil ve skupině „partyzánů" v České Kamenici, a – jak uvedl Děčínský deník – počátkem července 1945 neměl s „partyzány" terorizujícími Českou Kamenici již nic společného, přijal místo hajného v Srbské Kamenici.

Do revíru chodil důkladně ozbrojen, nebylo tam bezpečno. Dne 25. července pochytal v lesích skupinu německých ilegálů – dříve odsunutých osob – kterou vedl na stanici Sboru národní bezpečnosti v Jetřichovicích. Na Všemilské planině, nazývané Folka, v místě jejího zúžení mezi roklí od Kamenice a od Jetřichovické Bělé, byl tou skupinou napaden a velmi brutálně zavražděn.

Krátce po této události byla poblíž vysazena pamětní lípa a na betonovém základě byl vztyčen prostý dřevěný kříž s nápisem „25. 7. 1945 Rajko Tatič". Kříž časem zmizel, o osudu pamětní lípy už nemá ponětí téměř nikdo. Přesto se v souvislosti se sedmdesátým výročím této události podařilo projednat umístění nového památníčku přímo na základě původního dřevěného kříže. Nový památníček má nízký podstavec, ze kterého vystupuje kovový křížek s nápisem „HAJNÝ TATIČ" a datem úmrtí 25. 7. 1945.
Autor: Ing. Zdeněk Kropáček