Rekonstrukce opěrné zdi začala na Jalůvčí letos v létě. Kvůli stavebním pracím bylo nutné uzavřít silnici spojující Maxičky a Sněžník s Děčínem, místo toho musí řidiči jezdit po objízdných trasách. A to včetně autobusů nebo aut záchranářů.

„Když teď sněžilo, tak to docela ještě šlo. Ale přesto to Polomem klouzalo, tam je chladněji než jinde. My se teď jen modlíme, aby do dokončení oprav nezačalo hodně sněžit," říká Alexandr Dudek z Maxiček.

Ten běžně jezdí do práce v centru Děčína pár minut, pokud by měl využít oficiální objížďku přes Sněžník 
a Jílové, zabrala by mu cesta čtyřicet minut. Proto, stejně jako řada jiných lidí žijících na Maxičkách, využívá neoficiální objízdné trasy zvané Polom. Ta vede z Maxiček přes Bělou do Děčína.

Po Maxičkách v minulých dnech začaly kolovat informace, že se nepodaří opravu dodělat v plánovaném termínu a bude se stavět až do poloviny prosince, když na Maxičkách většinou již bývá sníh.

Na nejhorší ale podle krajského úřadu pravděpodobně nedojde.

„Termín dokončení stavebních prací je do 22. listopadu. Dosavadní postup provádění prací zatím nenasvědčuje tomu, že by tento termín neměl být dodržen a nejpozději 23. listopadu bude již silnice tedy zcela průjezdná," uklidňuje obyvatele Maxiček mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Pokud by se přeci jen termín dokončení stavby protáhl, případně by v příštích dnech přišlo silné sněžení, má kraj připravené řešení.

„Objízdná trasa Děčín – Jílové – Sněžník bude udržována inertním posypem, 
v případě krizové situace je správa a údržba silnic schopna provést posyp chemicky, zejména ve stoupání z Jílového na Sněžník. Objízdnou trasu pro autobus 
z Bělé na Maxičky, kde jsou vlastníkem silnice Lesy ČR, bude udržovat zhotovitel," dodává Dosedělová.