Srbská Kamenice pro zapsání Českosaského Švýcarska do Listiny světového přírodního dědictví UNESCO zatím nehoruje. Nechce být jenom zázemím pro víkendové či sezónní pobyty chalupářů a místem zastavení turistů. Chce se rozvíjet i ve prospěch lidí, kteří tam žijí a budou žít trvale. Proto obec hodlá mimo jiné podporovat výstavbu rodinných domků.

„O stavebníky by nouze nebyla, ale zájemci se zatím ozývají marně. V první řadě máme pohřbený územní plán. Tvoříme ho čtyři roky a teď už zhruba rok leží na ministerstvu pro místní rozvoj. Tamní úředníci si po změně stavebního zákona prostě dávají na čas a přitom bez tohoto dokumentu jsou jakékoli další plány obce marné,“ rozčilovala se starostka Vlasta Marková.

Srbská Kamenice leží na rozhraní národního parku a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Pracovníci CHKO se také vyjadřují k investičním záměrům v katastru obce.

„Nová výstavba v naší oblasti je sešněrovaná takovým množstvím omezujících opatření, že ochránci přírody mají po ruce hned kupu argumentů, proč to či ono nepovolit. Chtěli jsme třeba nechat vybudovat cestu od informačního centra do jižní části obce. Povolení k výstavbě jsme ze správy Labských pískovců nedostali, protože by výstavba komunikace ublížila břehovým porostům Kamenice. Kdoví, jaká další omezení by přineslo začlenění regionu do seznamu UNESCO. Proto jsme zatím žádost nepodpořili,“ tvrdila starostka.

Podobné obavy mají i obce Růžová a Jetřichovice. Ale také město Mikulášovice.

„O argumentu, že bychom v případě zápisu Českosaského Švýcarska do přírodního světového dědictví získali nějaká finanční či jiná zvýhodnění, dost silně pochybuji. Naše město leží na okraji národního parku a zatím si řešením zdejších problémů musíme většinou umět poradit sami,“ poznamenal mikulášovický starosta Stanislav Hladík.

Rozvoj cestovního a turistického ruchu hraje v případě Mikulášovi roli dosti významnou. Město mělo jedno z prvních informačních středisek na Šluknovsku a nechalo opravit rozhlednu na Tanečnici, kde funguje i restaurace. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje tam také opravila příjezdovou komunikaci.

„Jenže stav některých ostatních okolních vozovek je dost žalostný. A s tím si zatím rady nevíme,“ dodal starosta.

Mikulášovičtí zastupitelé řekli své NE k žádosti o zápis do seznamu UNESCO mimo jiné také proto, že postrádali více konkrétnějších argumentů o tom, jaké by byly možné výhody či negativa. Tvrdí, že nejde o neměnné rozhodnutí.

„Chybí nám prostě víc konkrétnějších informací. Až je budeme mít, tak se k téhle záležitosti můžeme vrátit,“ připomněl Stanislav Hladík.