Nemocnice Děčín zůstane zachována. Nikdo ji nechce rušit. Takový je poslední vzkaz předsedy představenstva Krajské zdravotní Petra Bendy. Na počátku minulého týdne vedení akciové společnosti vytvořilo pracovní skupinu, která se má situací v děčínské nemocnici zabývat.

„V atmosféře nejasných perspektiv dalšího zachování či rozvoje našeho zdravotnického se nedá věřit nikomu. Ať se na mě pan inženýr Benda nezlobí, ale je to prostě tak. Sám předseda představenstva v infolistech Krajské zdravotní kdysi představil vizi, že v Děčíně se počítá s jinou péčí. Nevím, jestli šlo o poněkud nešťastnou formulaci, ale už to byl pro nás jistý signál, že se nějaké změny chystají,“ tvrdil gynekolog a člen petičního výboru Alexander Závěrka. Petici, ve které děčínští zdravotníci kritizují způsob řízení nemocnice Krajskou zdravotní a zároveň vyjadřují obavy o budoucnost, už podepsaly stovky lidí. Podpis připojila nejen většina ze šesti stovek zaměstnanců, ale i mnozí pacienti. „Určitě mi není lhostejné, jaká budoucnost nemocnici čeká. Petice není jen vyjádřením nespokojenosti s řadou věcí, které se nám nelíbí, protože uchování kvality zdravotní péče moc neprospějí. Obáváme se i jako potencionální pacienti,“ tvrdila vrchní sestra oddělení ORL Miroslava Borcelová, která se rovněž angažuje v petičním výboru.

Ujištění, že žádné změny v dosavadním režimu děčínské nemocnice se nechystají, dlouholetou zdravotnici málem zvedlo ze židle.

„Je to tvrzení, které bych přinejmenším nazývala jakousi nepravdou. Nasvědčují tomu snahy o převedení patologie pod ústeckou nemocnici, ohrožena je i existence laboratoří a některých ostatních pracovišť. Skutečně nevím, na čem jsme a co nás čeká,“ dodala vrchní sestra ORL.
Obavy o budoucnost mají i mnozí další zaměstnanci. Nejvíc je deptá nejasná budoucnost.

„V rámci úsporných opatření dochází k propouštění dalších a dalších pracovníků, bez kterých se tady neobejdeme. Pokud mám informace, tak ve vedení akciové společnosti se ale počty zaměstnanců neustále zvyšují,“ uvedla vrchní sestra chirurgického oddělení Šárka Patrovská.
Podobně jako mnozí další lékaři a zdravotníci poukázala na to, že nemocnice už dříve přikročila k řadě racionalizačních opatření, která přinesla i dobré výsledky hospodaření. Z ušetřených peněz si ale děčínští zdravotníci nemohou sami, s nadsázkou řečeno, koupit ani balík toaletního papíru.

„Veškerý potřebný materiál je nakupovaný centrálně. Je to jednak hodně zdlouhavé, ale v konečném důsledku také drahé. Přitom samotná Krajská zdravotní teď čelí podezření z korupčního chování. Některé nákupy přístrojů byly skoro o sto procent dražší. Kvůli tomu teď nemůžeme požadovat pořízení sebemenší nutné vybavenosti,“ reagovala na gynekologickém oddělení sestra, která si nepřála zveřejnit své jméno. Její kolegyně připomněla hrozbu možné výrazné redukce zaměstnanosti.

„I když se nám neustále dostává chlácholení, že k proměně na léčebnu dlouhodobě nemocných v Děčíně nedojde, máme o další budoucnost obavy. Při naší specializaci bychom v reorganizovaném zařízení uplatnění nenašli, o práci by tak přišla řada lidí,“ dodala zdravotnice.

Někteří lékaři musí měsíčně odpracovat až 350 hodin. „Je to úděl personálu v menších nemocnicích. Tahle zátěž je svým způsobem snesitelnější, když vidíte, že vám vedení společnosti dokáže vytvářet pro práci vhodné podmínky. Když je tomu spíše naopak, přemýšlíte o změně,“ naznačil možný odchod z děčínské nemocnice jinam lékař Závěrka. Připustil, že jde o dost obtížné rozhodování. Úvahám o odchodu ale nahrává atmosféra striktních a často nelogických příkazů.

„Pracuji tady dvanáct let a bylo období, kdy nemocnice mohla sama rozhodovat o tom, jakou investici upřednostnit, na co se soustředit. Po vstupu do akciové společnosti Krajská zdravotní je všechno jinak. Není to dostatečná motivace ani pro mladší kolegy a kolegyně,“ poznamenal gynekolog.