Tuto možnost budou mít majitelé aut od Nového roku, odrazovat je může poměrně vysoká cena takových značek.

Poprvé si budou moci lidé přijít podat žádost o registrační značku na přání v pondělí 4. ledna. Zatím zájem ale příliš velký není. Jedním z úřadů, kde je mohou podat, je i děčínský magistrát.

„Doposud se byl informovat jeden člověk, který by měl přijít v pondělí 4. ledna. Jaký bude skutečný zájem o značky na přání ukáže teprve budoucnost," říká Romana Silvarová z kanceláře děčínské primátorky.

Případní zájemci o značky na přání si musí připravit deset tisíc korun, jedna tabulka totiž vyjde na pět tisíc. I to může být jeden z důvodů, proč v jednom z nejchudších regionů České republiky o novou možnost příliš velký zájem není.

To potvrzuje také Jana Kezerová z rumburského odboru civilně a dopravně správního.

„Na náš úřad se přišli zeptat dva lidé," uvedla před Vánoci Kezerová.

Podle připravené novely však tyto značky na přání budou mít určitá omezení. Podle mluvčího Ministerstva dopravy (MDČR) Tomáše Neřolda na značku na přání nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, a také speciální znaky (- * / ? ! § a jiné).

Pro případné zájemce o registrační značku na přání je seznam nevhodných a dalších slov, která budou případným žadatelům zamítnuta, připraven. „Bude to jakési vodítko, jaké výrazy by se na značkách na přání objevit neměly," komentoval mluvčí ministerstva dopravy.

Podle mluvčího ministerstva dopravy také obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W – a to z důvodu jejich snadné zaměnitelnosti.

„Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen," upřesnil mluvčí ministerstva dopravy. Podle něj na značkách na přání také nebudou moci být uvedeny zkratky využívané ve veřejné správě – například PČR, HZS, MDCR.

„Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude tedy na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky na přání," doplnil mluvčí MDČR s tím, že u aut bude značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná jen o 5 znaků.