Zhruba sedmnáct set dětí by letos mělo opustit základní školy na Děčínsku. Číslo není výrazně odlišné od let předcházejících. Proto také většina středních škol a učilišť, kam deváťáci přecházejí, úbytek zájemců nezaznamenávají a třídy neruší. O studenty se ale přetahují nejrůznějšími lákadly, jako je třeba internet zdarma, malý kolektiv, příjemné prostředí, velkou tělocvičnu a především přijetí bez přijímacích zkoušek.

„Většinu těch, kteří se o studium na naší škole uchází jsme přijali bez přijímacího řízení,“ potvrdil ředitel zdravotnické školy v Rumburku Ladislav Pokorný. Na školu se dostaly i děti s průměrem známek 1,9.

V letošním školním roce opustí Střední školu řemesel a služeb v Děčíně dvě stě sedmdesát jedna absolventů. Proto si tu také naplánovali, že přijmou i stejný počet žáků do prvních ročníků.

„Letos jsme na tom velmi dobře, ke studiu se přihlásilo téměř tři sta dětí, přitom některé obory byly velmi převisové,“ řekla zástupkyně ředitele školy Světlana Plešková.

Odmítnout tak museli zájemce o obory jako je kadeřnice, cukrářky, automechanik či fotograf. Druhé kolo tu vypisují již jen pro obory truhlář, kuchař, prodavač a automechanik.

„Automechanik je sice převisový obor, ale druhé kolo jsme vypsali především pro ty zájemce, kteří neuspěli na průmyslové škole,“ vysvětlila Světlana Plešková.

Stejně jako v Děčíně i na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální ve Šluknově mají největší potíže s naplněním mechanizačních oborů a oboru prodavač a pekař, a to tyto třídy nemají více jak osmnáct žáků. Kvůli malému zájmu tu dokonce zrušili obor mysliveckého hospodáře.

„Přitom právě v učňovských oborech máme nejnižší nezaměstnanost našich absolventů, která se pohybuje kolem jednoho procenta,“ zdůraznil ředitel školy Rudolf Sochor.

Kde ale museli přijímací zkoušky vykonat naprosto všichni uchazeči o studium bylo Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu. Tato škola se mezi dětmi těší značnému zájmu a to nejen dětí z regionu, ale i Libereckého kraje. Z toho také vyplývá, že tu registrují více přihlášek než volných míst. Kvůli přetlaku tak uvažují o tom, že místo tradiční jedné třídy otevřou třídy dvě.

„Běžně otevíráme jednu třídu s třiceti dětmi, velký zájem nás ale nutí uvažovat o tom, že letos přijmeme dětí šedesát a otevřeme tak třídy dvě,“ uvedl ředitel školy Jiří Čunát.

Ale třeba Gymnázium v České Kamenici má potíže s naplněním primy osmiletého gymnázia. Za malý počet přihlášek ovšem spíše může nepříznivý demografický vývoj a tudíž i málo dětí než jejich nezájem.

Maximální počet žáků v primě českokamenického víceletého gymnázia je třicet, šanci tak studovat na této škole má zhruba ještě deset žáků pátých tříd a to bez přijímacích zkoušek.

Bez přijímacích zkoušek se dostali na školu i všichni ti, kteří měli průměr známek do jedna celá devět. Tento požadavek měli na Obchodní akademii v Rumburku.

„Letos jsme vzali většinu zájemců bez přijímaček především proto, že se na školu hlásilo právě tolik dětí, kolik jsme nabízeli volných míst,“ řekl ředitel školy Rudolf Sochor.

V minulosti mezi školy s přetlakem patřila i Střední zdravotnická škola v Rumburku, ale i zde v poslední době pociťují, že mezi dětmi klesá zájem o povolání zdravotní sestry. Ředitel Střední zdravotnické školy v Rumburku Milan Jirsák to spíše přičítá změnám ve vzdělávacím procesu zdravotnických nelékařských profesí, kdy absolventi ze školy neodcházejí jako zdravotní sestra, ale jako zdravotní asistenti.

„Úloha zdravotního asistenta je širokou veřejností podceňována právě proto, že může vykonávat některé výkony jen pod dohledem zdravotnického pracovníka,“ zdůraznil ředitel školy. I z toho důvodu škola v letošním roce otevírá pouze jednu třídu.