Do obnovy stále používaného hřbitova se město pustí po etapách. Nyní si nechává zpracovat pasport lokality, tedy evidenci všeho, co se na místě posledního odpočinku nachází. Kompletně je hotový projekt obnovy zeleně. Většina stromů podle vedoucího odboru rozvoje a životního prostředí Martina Chrousta není v havarijním stavu.

Problém je však obdobný jako na šluknovském hřbitově – téměř všechny původní lípy byly před 2. světovou válkou pravidelně seřezávány na hlavy. „Tento řez byl od té doby zanedbán, čímž stromům narostly sekundární koruny, které z logiky věci nejsou tak pevně ukotveny v kmeni,“ vysvětlil Martin Chroust.

Při obnově se ale město chce vyvarovat toho, aby byl hřbitov úplně bez zeleně. Proto první část vykácí letos v zimě, padnou přibližně dvě třetiny stromů. Na jaře příštího roku pak na jejich místo nasází nové stromy. Druhá etapa výměny zeleně by měla přijít na řadu za několik let, až se první stromy ujmou.

Šluknov rozdělil obnovu hřbitova do několika etap i kvůli penězům. „Kompletní rekonstrukce vyjde na několik milionů korun. Proto bude v příštích letech rozdělena do etap,“ připomněla starostka Šluknova Eva Džumanová.

Jednou z částí postupné opravy bude také záchrana márnice z konce 19. století. Tu se město snaží nechat prohlásit kulturní památkou.

„Zajímavé není stáří bývalé márnice, ale materiál, ze kterého byla postavena. Je totiž z režného neomítaného zdiva a takových márnic v regionu příliš není,“ přiblížil Martin Chroust, proč by měla být umrlčí komora památkově chráněná. O případné ochraně rozhodne ministerstvo kultury. Městu by to také pomohlo s financováním její opravy. Mohlo by totiž u ministerstva požádat o dotaci na obnovu kulturních památek.

DLOUHÁ JEDNÁNÍ
O převodu jednal Šluknov s původním majitelem, tedy církví, přibližně rok. Problémem nebyly podle Martina Chrousta peníze, ale některé podmínky, například bezplatné pohřby pro představené církve. Na všem se ale obě strany nakonec dohodly a město mohlo loni hřbitov převzít.


Šluknov začal opravovat už druhý hřbitov na svém poměrně rozsáhlém území. Už dříve se pustil do obnovy toho přímo ve městě, kde je nyní například nová zeleň. Letos na jaře pak bude Šluknov pokračovat a začnes opravou hřbitovní kaple.