Až o čtrnáct železničních přejezdů by mohlo být v děčínském okrese méně. Málo frekventované přejezdy v polích, lukách a lesích by chtěla nejen v letošním roce, ale i v dalších letech, zrušit Správa železniční a dopravní cesty. Důvodem jejich rušení je především bezpečnost a plynulost silničního provozu a odstranění rizikových míst, kde by hrozila srážka vlaku s vozem. Samozřejmě i náklady na údržbu nejsou zanedbatelné.

„Tyto přejezdy jsou zabezpečené pouze výstražnými kříži nebo dlouhodobě uzamčenou závorou, o jejíž otevření přibližně dva roky nikdo nepožádal,“ uvedl Jiří Šťastný z tiskového oddělení Správy železniční a dopravní cesty. Podle něj jsou všechna místa za těmito přejezdy přístupná jinou cestou nebo přes jiný železniční přejezd. „Délka objízdných tras v námi zamýšlených lokalitách není delší než šest set metrů,“ řekl dále Jiří šťastný. Doplnil, že v současnosti však ještě nejsou dojednané přesné podmínky, za kterých by se přejezdy rušily.

K případnému zrušení pracovníci Správy železniční a dopravní cesty vytipovali přejezdy především v severní části děčínského okresu.

Čekají na informace

Starostové obcí však zatím nemají žádné informace o rušení přejezdů. „O tom, že by se měl v katastru města Krásné Lípy rušit nějaký železniční přejezd, zatím nevím. Ale je mi známo, že například v Zahradách se jeden takový přejezd nachází. V dnešních dnech se už vůbec nepoužívá, protože k němu nevede žádná cesta. Přesto budeme čekat na podrobné informace,“ řekl starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.

Nicméně, pokud by se skutečně jednalo o téměř nevyužívané přejezdy, starostové nic proti tomuto kroku nenamítají. „Vím, že v minulosti tady u nás v Rybništi jeden nepoužívaný přejezd zrušili a téměř nikdo si toho ani nevšiml. Nepamatuji si, že by kdokoli proti tomu protestoval,“ uvedl starosta obce Rybniště František Ovčáčik. Doplnil, že si momentálně není vědom, že by se podobný nepoužívaný přejezd v katastru města ještě nějaký nacházel.

Do obecních kas nebudou muset sáhnout

Informace však starostové dotčených obcí od Správy železniční dopravní cesty dostanou. „Pokud se jedná o přejezdy na účelových komunikacích, bude starosty oslovovat Drážní úřad. Jde-li o přejezdy na obecních komunikacích, oslovíme je my. Obce se pak stanou účastníky jednání, o kterém je budeme v dostatečném předstihu informovat. Přejezd můžeme zrušit až po konečném projednání všech připomínek,“ vysvětlil Jiří Šťastný ze Správy železniční a dopravní cesty.

Jistotou pro starosty obcí je, že kvůli rušení železničních přejezdů nebudou muset sáhnout do obecních kas. „Města či obce by se musely finančně podílet pouze na výstavbě nových přejezdů budovaných v jejich zájmu či z jejich popudu a iniciativy,“ pokračoval Jiří Šťastný. Dodal, že ideálním stavem by bylo zrušení všech přejezdů a jejich nahrazení mimoúrovňovými nadjezdy, podjezdy či silničními přeložkami. „To je ale velice nákladné a v současnosti nereálné,“ uvedl Jiří Šťastný. Podle něj jsou všechny přejezdy na Děčínsku ve vyhovujícím stavu odpovídajícím bezpečnostním předpisům a technickým normám. Případná další nadstandardní vylepšení jsou jen záležitostí peněz. „Na hlavních silnicích okresu Děčín jsou přejezdy v dobrém stavu,“ dodal Šťastný ze Správy železniční a dopravní cesty.

Chtějí zrušit čtrnáct přejezdů:

Úsek Rumburk – Dolní Poustevna tři přejezdy
Úsek Panský – Mikulášovice dolní nádraží čtyři přejezdy
Úsek Panský – Krásná Lípa dva přejezdy
Úsek Rybniště – Varnsdorf dva přejezdy
Úsek Česká Kamenice – Jedlová tři přejezdy