Trestní oznámení na starostu obce Janov u Děčína Jaroslava Veselého podala Transparency International. Podezřívá ho z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.

„Jde o dvě věci, stručně řečeno umožnil soukromému investorovi bezplatně užívat obecní pozemky, na kterých soukromý subjekt provozuje výnosné golfové hřiště, aniž by uzavřel nájemní smlouvy. V další věci jde o porušení dotačních podmínek ohledně dotace poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu sociálních bytů,“ řekl Martin Lachmann, vedoucí právní poradny, Transparency International – Česká republika (TIC). Vysvětlil, že minimálně ve dvou případech uzavřela obec nájemní smlouvy s občany, kteří nejsou v žádné sociální tísni, naopak jsou podle Lochmann ve slušné majetkové kondici.

TIC na záležitost upozornila i Státní fond rozvoje bydlení. „Obec bude muset zřejmě vracet zhruba milion korun dotace,“ upozornil Lochmann.

Státní fond rozvoje bydlení poskytl Janovu dotaci na výstavu sociálních bytů ve výši jedenácti milionů korun v lednu 2006.

„V Janově jsme byli na kontrole v květnu 2007 a letos v březnu. Z výsledku letošní kontroly vyplynulo, že čestná prohlášení některých nájemců a členů jejich domácnosti o majetkových poměrech se ukázala jako nepravdivá,“ Alena Panáčková ze Státního fondu rozvoje bydlení. Fond už dal podnět děčínskému finančnímu úřadu k zahájení řízení pro porušení rozpočtové kázně.

Finanční úřad ale mlčí. Je totiž vázán mlčenlivostí.

“Obecně platí, že i podněty od Státního fondu rozvoje bydlení prověřujeme a zabýváme se jimi. Pokud zjistíme, že příjemce dotace nesplnil podmínky poskytnuté dotace a tím došlo k porušení rozpočtové kázně, musí subjekt dotaci nebo její část vrátit státu a zaplatit penále,“ řekla ředitelka děčínského finančního úřadu Miloslava Šolcová.

Případem se zabývá i policie. Děčínská ho tento týden předala kriminalistům z útvaru pro odhalovaní korupce a finanční kriminality. Vzhledem k tomu, že ho dostali teprve nyní na stůl, nemohou poskytnout žádné informace.

Někteří zastupitelé o záležitosti nemají tušení.

„Pokud TIC pojalo podezření na takto závažné pochybení pana starosty, jsem tím sama zaskočena a znepokojena a na nejbližším zastupitelstvu budu od obce požadovat bližší informace,“ řekla Barbora Vechová. Udivilo ji i přidělený bytů lidem, kteří na ta zřejmě neměli nárok. „Můžu navrhnout svolat mimořádné zastupitelstvo, ale pochybuji, že ho starosta svolá,“ řekla Vechová, která je členkou sdružení, které prosazuje názory těch občanů a stoupenců obce, kteří chtějí, aby se obec ubírala směrem progresivního rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na lázeňství v obci.

„Tato aktivita se ale bohužel setkala s nepochopením ze strany vedení obce, které spatřuje rozvoj obce spíše v populačním navýšení, které s sebou samozřejmě v důsledku nese především rozsáhlou výstavbu,“ dodala Vechová.

Starosta Jaroslav Veselý je na dovolené v zahraničí, mobilní telefon nezvedá, na úřadě také nikdo nebyl.

„Nevěřím, že starosta pochybil úmyslně, vina je jedině na straně lidí, kteří mu dali čestná prohlášení, přece je nemůže prověřovat, ani nevím, kteří to jsou,“ řekl člen janovské finanční komise František Zachula. Divil se i tomu, že by soukromý subjekt provozoval golfové hřiště na pozemcích obce.

„Pokud vím, část si koupili už dříve, nyní chtějí areál rozšiřovat a obec jim prodala další pozemky,“ dodal Zachul. Posteskl si, že v obci proti sobě bojují dvě skupiny, z nichž jedna chce za každou cenu dostat Veselého z křesla starosty. „To udání na starostu určitě podali oni, přitom to byli dříve kamarádi. Takovéhle boje obci jen škodí a vůbec jí nedělají dobré jméno,“ poznamenal Zachula.