Řekla to mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

V opakovaných komunálních volbách kandiduje i starosta Josef Černý, vést obec už ale po lednových volbách nechce. Krajský soud v říjnu rozhodl, že výsledky loňských říjnových voleb jsou neplatné kvůli stěhování voličů do obce před volbami.

„Kandidují tři sdružení a jedna politická stana, jaká to jsou, ale říct nemůžeme. Všechny kandidátky mají sedm nebo osm jmen,” řekla po ukončení podávání kandidátek v 16:00 hodin odpoledne Lakomá.

Loni v říjnu přitom kandidovaly dvě politické stany - Strana práv občanů - zemanovci a ODS - a dvě sdružení, Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná a Stana za trvalou prosperitu obce a soutěsek současného starosty Josefa Černého.

Ten kandidovat bude, přestože ještě v době říjnového soudu rozhodnutý nebyl.

„Kandidátku spíš doplňuji, ambice vést Hřensko již nemám,” řekl šestašedesátiletý Černý s tím, že důvodem je jeho věk a psychická únava. Než totiž krajský soud rozhodl, zda říjnové volby ve Hřensku platí, bylo rozhodování obce paralyzované.

Jak později ukázal verdikt soudu, veškerá rozhodnutí zvoleného zastupitelstva za celý rok byla neplatná. Platí pouze rozhodnutí starosty, protože obec vedl i před říjnovými volbami.

Volby se budou opakovat 30. ledna 2012 kvůli hromadnému přihlašování voličů do obce těsně před loňským hlasováním. Soud jejich počet vyčíslil na 32, což činilo 17 procent všech voličů; to už znamenalo výrazné ovlivnění výsledků. Případ před tím vrátil krajskému soudu Ústavní soud.

V komunálních volbách loni v říjnu získalo nejvíc hlasů sdružení Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná bývalého starosty a po říjnových volbách místostarosty Jana Havla (43,8 procenta) a získalo tři mandáty v zastupitelstvu. Stejný počet zastupitelů mělo sdružení současného starosty Černého Strana za trvalou prosperitu obce a soutěsek (36,9 procenta) a do zastupitelstva se dostal i kandidát za ODS, která získala 13,8 procenta hlasů.

Poslední kandidující Strana práv občanů - zemanovci získala 5,5 procenta, ale její kandidát se do sedmičlenného zastupitelstva nedostal.
Po říjnovém rozhodnutí soudu platí složení zastupitelstva před volbami v roce 2010, ze sedmi zastupitelů tak tři museli uvolnit místo svým předchůdcům.

Od voleb před pěti lety se změnily i kandidující subjekty, sdružení starosty Černého tehdy nazvané Hřensko a Mezná získalo ve volbách 65,8 procenta hlasů a mělo v zastupitelstvu pět mandátů.

Zbylí dva zastupitelé kandidovali za Sdružení nezávislých kandidátů Za Hřensko a Meznou, jeden z nich v následujících volbách kandidoval za sdružení bývalého starosty Havla.