Nový výtah umožní klientům Domova pro seniory v Kamenické ulici v Děčíně více se zapojit do aktivit. „Výtah je vítaným pomocníkem pro ty, kteří mají kvůli pokročilému věku problémy s chůzí. Přístup do všech pater mají nyní snadnější i záchranáři a lékaři,“ řekla vedoucí domova Alexandra Petrů. Nový výtah přišel městskou pokladnu na přibližně čtyři a půl milionu korun. Stavba byla zahájena začátkem září loňského roku a v úterý ji slavnostně do užívání klientů předal primátor města Vladislav Raška spolu ředitelem Centra sociálních služeb Petrem Maršounem.