Podílet se na kulturních a vzdělávacích aktivitách, které se budou týkat prezentace historie města a jeho okolí, oprav drobných památek, rozvoje turistického ruchu, veřejné zeleně a veřejných prostranství. Takové cíle si dal Spolek přátel Rumburku, který nedávno vznikl.

Spolek se ustanovil jako dobrovolné sdružení obyvatel města. První akce spolku se uskuteční v lednu 2014 – chystá se vycházka za rumburskými betlémy. Ta se uskuteční 25. ledna od 9 hodin u betlémáře Jiřího Cobla v Dolních Křečanech.

„Sídlo spolku se nachází 
v památkově chráněné budově někdejší noblesní kavárny a cukrárny Café Henke, postavené v letech 1925 – 1926, na tř. 9. května čp. 3. Objekt ve stylu art deco nyní prochází náročnou stavební obnovou. 
K založení spolku vedla snaha o pořádání popularizačních aktivit, kterým v Rumburku zatím nebyla věnována systematická pozornost," přibližuje vznik nového rumburského spolku Klára Mágrová.

Druhou připravenou akcí je přednáška Mgr. Jiřího Kováře z Rumburku na téma „Kavárna Café Henke a její proměny v restauraci Krym a Venuše". Vyprávět se bude také o životě a díle významného prvorepublikového německého stavebního projektanta Emila Röslera, rodáka z Vlčí Hory a autora řady staveb 
v Německu.

Přednáška se uskuteční 
v úterý 28. ledna od 17 hodin
v přednáškovém sále Městské knihovny Rumburk. Vstupné na akce je dobrovolné.

„Z řady přípravných setkání vzešel okruh témat, kterým se členové Spolku přátel Rumburku chtějí věnovat. Pro rok 2014 máme v plánu pořádat akce pro veřejnost, jež budou popularizovat historii města, přibližovat významné architektonické památky na jeho území, a to formou vycházek, přednášek 
a besed. Rádi uvítáme i další podněty obyvatel města," uvedl předseda spolku Radek Polena.