Dětský domov v Lipové u Šluknova má nového ředitele. Do funkce ředitele nastoupil dne 1. ledna magistr Leoš Moravec. Stručně charakterizoval své zařízení a popsal, jaké cíle jsou pro něj prioritní.

„Dětský domov Lipová je nejsevernější dětský domov v České republice. Je situován do hlavní budovy, v jejíž části sídlí i místní základní škola, kam chodí děti od první do páté třídy, a do dvou rodinných domků. To vše v jednom areálu. V dětském domově se máme sedm výchovných skupin, již rodinného typu. Pět skupin bydlí v hlavní budově a dvě skupiny jsou umístěné v rodinných domcích. Dětský domov v možné míře supluje dobře fungující rodinu a je začleněn v síti zařízení náhradní rodinné péče. Jeho základním úkolem je výchova a sociální zabezpečení dětí a mládeže, která se v nejčastějším případě ne vlastní vinou ocitla v zařízení náhradní rodinné péče.

Co jako nový ředitel považujete za prioritu?

Změn, kterými by měl dětský domov v budoucnu projít, je dle mého názoru hodně. Jsem si však vědom, že vše je otázkou času a k realizaci stanovených cílů je zapotřebí trpělivosti. Jako nejzásadnější prioritu považuji důslednější zaměření na výchovně – vzdělávací práci. Je zapotřebí vytvořit dětem takové podmínky a prostředí aby se nenudily a aby se mohly hlouběji seberealizovat. Jako další prioritní prvek je havarijní stav oken a jiné technické problémy, se kterými se dětský domov potýká. Jsem si vědom, že získat peníze na nákladné rekonstrukční operace, bude nelehký úkol, který bude vyžadovat dostatek síly a trpělivosti.

Co Vás a děti v současné době trápí ?

Jeden z nezávažnějších problémů, se kterým se dětský domov potýká, je jeho geografická poloha a s tím související problematická doprava do okolí, nedostatek kulturního či sportovního vyžití další. Nejvíce se tento problém dotýká adolescentů, pro které by městské prostředí bylo v rámci volnočasových aktivit a integračního procesu určitě přínosnější. Dětský domov zvažuje v budoucnu o zakoupení jednoho takového cvičného bytu v Rumburku či Varnsdorfu, kde by se pod dohledem pedagogických pracovníků adolescenti lépe připravovali do následného a samostatného života. Nějaké peníze jsme již získali od sponzorů, zhruba dvě stě padesát tisíc korun, ale stále nám však ještě přibližně stejná částka chybí.

Co si přejete do nového roku

Dovolím popřát všem dětem, které neměly to štěstí vyrůstat v zázemí harmonické rodiny, hodně sil v nelehkém životě, v systému náhradní rodinné péče, který i přes sebevětší snahu výchovných pracovníků nikdy úplně nenahradí láskyplné rodiče. Chtěl bych také všem lidem dobré vůle popřát pevné zdraví a úspěšný rok 2009 a poděkovat štědrým sponzorům, kteří si vzpomněli v loňském roce a snad vzpomenou i letos na nenápadný dětský domov v nejsevernější části České republiky.