Ani péče o malé děti nemusí být překážkou, která by znemožňovala maminkám absolvování rekvalifikačního kurzu či jiné formy vzdělávání.
Mohou si hlídání svých potomků zaplatit z peněz, které na tyto účely dostanou z evropských fondů. Tedy za předpokladu, že se ženy s mateřskými povinnostmi v rodině zapojí do některého ze dvou projektů, na něž děčínský úřad práce získal právě evropské dotace.

„Hlavním smyslem obou projektů je samozřejmě především připravit nezaměstnané na nové pracovní uplatnění. Je tu ale řadu doprovodných opatření, která pamatují i na to, že některá maminka by se nemohla do projektových aktivit zapojit právě z důvodu péče o děti. Mohou si tedy někoho na hlídání sehnat a zaplatit,“ vysvětlila Marie Gutová, vedoucí zprostředkovatelského oddělení děčínského úřadu práce.

Na Regionální individuální projekty získá Děčínsko více než šedesát milionů korun.

Projekt první

První odstartoval projekt Společnou cestou za prací. Je určený pro nezaměstnané se základním vzděláním a nebo lidi takových profesí, jejichž uplatnění na trhu práce je mizivé. K zapojení do tohoto projektu bylo v Děčíně vyzváno přes 250 nezaměstnaných, nabízených aktivit se chce zúčastnit skoro 190 lidí. Rumburská pobočka úřadu práce pozvala 107 lidí, vstoupit do projektu chce 91 z nich.

„Myslím, že tahle čísla dokumentují značný zájem nezaměstnaných o získání potřebných znalosti a kvalifikačních předpokladů k tomu, aby zase měli šanci na nové pracovní uplatnění,“ poznamenal Stanislav Vít ze společnosti TIVIT. Ta byla společně s ústeckým Centrem komunitního plánování svěřena realizace projektu.

Projekt druhý

Druhou aktivitou úřadu práce je projekt nazvaný S podporou za prací na Děčínsku. Je zaměřený především na lidi žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve spádovém území Děčína.

„Sociální vyloučení je velmi široký pojem, který může zahrnovat poměrně dost obyvatel. Sociálně vyloučený se může cítit každý z nás. Třeba kvůli tomu, že nemá práci a peníze anebo se ocitl v dluhové pasti. Ztrácí kontakty s okolím. Právě těmto lidem chceme pomoci najít práci,“ připomněl poslání projektu vedoucí odboru trhu práce děčínského pracovního úřadu Vlastimil Fiala.

Výběr možných účastníků projektu vycházel z dřívějšího průzkumu, který poukázal na nejproblémovější oblasti v katastru Děčína.

Své vlastní šetření učinil i úřad práce. Na jeho základě se projekt zaměří na nezaměstnané z oblasti boletického sídliště, bývalé chrochvické školy, z domu s holobyty v Přípeři a obyvatele domů v Krátké ulici.

„Mám dojem, že více pozornosti se věnuje lidem, kteří asi zrovna moc pracovat nechtějí. Já sem lítám každou chvíli a trvalejší práci se mi zatím nedaří sehnat,“ reagovala ve skupince čekatelů na nové zaměstnání ve vestibulu děčínského úřadu práce asi pětačtyřicetiletá žena.

225 nových míst

Do obou projektů, které potrvají až do konce roku 2012, se postupně zapojí 550 lidí. Předpokladem je, že se tak podaří vytvořit 225 nových pracovních míst. Na každé z nich mohou zaměstnavatelé po dobu jednoho roku získávat finanční podporu patnáct tisíc korun měsíčně.