Cestu od svých automobilů k parkovacím automatům si možná ušetří řidiči v Děčíně. Parkovné by totiž mohli uhradit ještě v době, než opustí své vozidlo. A to podobným způsobem, jakým s pomocí mobilního telefonu a odesláním krátké textové zprávy mohou hradit jízdné cestující v metru nebo v dalších prostředcích hromadné dopravy v Praze.

„Ozvala se nám jedna firma, která nabídla zřízení a provozování nového systému úhrad parkovného právě v našem městě. Děčín by byl jedním z prvním českých měst, kde by řidiči takovou možnost měli,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák. Připomněl, že jde ale zatím o první námluvy.

„Ta jednání jsou skutečně na samém počátku. Alespoň podle dosavadní prezentace si myslím, že by tenhle způsob placení parkovného byl výhodný,“ dodal šéf děčínských strážníků.

Jestli si vymoženosti moderních technologií v případě zavedení nového systému řidiči budou pochvalovat a nebo zůstane i nadále u tradičního zakupování parkovacích lístků, to zatím jasné není. Zřejmé je ale to, že motoristé by v první řadě uvítali více parkovacích míst. Zatím jich je v Děčíně stále málo. A to i přes fakt, že město v průběhu několika posledních let investovalo řádově desítky milionů korun do dalších nových odstavných ploch.

„Nejvíce nových parkovacích míst přibylo u sportovních hal v Maroldově a v ulici Práce. V některých ulicích došlo k zavedením jednosměrného provozu a na protilehlé části vozovek jsou vyznačena místa pro stání vozidel. Další nové možnosti parkování se podařilo vytvořit v oblasti Máchova náměstí a navazujících ulic,“ připomněla některé investice ve prospěch majitelů aut vedoucí odboru rozvoje děčínského magistrátu Věra Jančová.

Právě záměr na zřízení nových parkovacích míst nedaleko Máchova náměstí se setkal s nelibostí některých tamních obyvatel.

„Nelíbí se nám, když kvůli novým parkovacím míst dochází k záborům zeleně. V případě Chelčického ulice, kde bydlím, jde o část parku. S tím se nemůžeme smířit a proto jsme se proti tomuto projektu ohradili peticí a na daný problém jsem upozorňoval i na zasedání zastupitelstva. Vypadá to ale, že náš protest byl marný,“ rozčiloval se Milan Rosenkranc.

Podobné výhrady zaznívají i z dalších míst, kde se motoristé na jednu stranu dožadují vytvoření příznivějších podmínek pro odstavení svých vozidel, ale zároveň nesouhlasí s navrhovanými terénními či jinými úpravami v nejbližším okolí svých domů.

„Je to typický problém v případě sídliště Březiny. Je pravda, že situace s parkovacími možnostmi je tam kritická, ale zároveň dochází na základě připomínek k neustálým změnám v projektové dokumentaci. A podobně problematický je stav i na dalších děčínských sídlištích,“ připomněla šéfka magistrátního odboru rozvoje.

Řešení těchto a dalších problémů svěřil Děčín do rukou odborníků. Pro zpracování tzv. dopravy v klidu město vybralo jednu pražskou firmu. K hlavním úkolům svěření zakázky patří komplexní zhodnocení stávajících a navržení nových parkovacích možností v centrální i sídlištní zástavbě na obou stranách města. Studie bude rovněž řešit zóny placeného parkování, navrhne rozmístění parkovacích automatů a bude se zabývat i dalšími problémy.

„Pražská firma ve spolupráci se studenty Českého vysokého učení technického v průběhu května uskuteční i průzkum obsazenosti parkovišť. Jedno sledování se uskuteční brzy ráno a druhé téhož dne v podvečerním čase. Tedy v době, kdy už lidé přijeli s auty ke svým domovům,“ poznamenala Věra Jančová. Dodala, že dokončenou studii navrhující řešení problémů xs parkováním v Děčíně má pražská firma městu odevzdat letos v září.

Kvůli nedostatku parkovacích míst musí děčínští strážníci stále dost často řešit přestupky motoristů, kteří odstavují svá vozidla v místech, kde to dopravní značení nedovoluje.

„Bohužel, často řidiči zajíždějí i na trávníky. A to i v místech, kde hořekují nad chystanými zábory zeleně. Tu si stávajícím způsobem parkován a vyježděnými kolejemi ničí sami už teď,“ dodal ředitel městské policie.